แตกต่าง สร้างสรรค์

อ.วรศิลป์

อาจแตกต่างทางความคิด
อาจต่างทิศที่เดินก้าว
ต่างภาระต่างหนักเบา
ต่างเรื่องราวประสบการณ์
แต่จุดหมายไม่ต่างกัน
จึงผูกพันสมัครสมาน
จึงใกล้ชิดจิตวิญญาณ
ในสายธารกาลเวลา
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>