ตั้งสติ

อ.วรศิลป์

สังขารร่วงโรยไปไม่เที่ยงแท้
ความผันแปรมิพ้นคนทังหลาย
ความทรุดโทรมนั้นจริงทั้งหญิงชาย
ธรรมดาร่างกายไม่จีรัง
อันชีวิตเปรียบเป็นเช่นเดินทาง
ทุกก้าวย่างเข้าใกล้ไปหาฝั่ง
ทุกชีวีโลกนั้อนิจจัง
พึงระวังสติตั้งสร้างผลบุญ
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน