มิตรแท้

dark side of mind


   ทีละหยาดทีละหยดรินรดจิต
ทีละนิดทีละหน่อยค่อยสั่งสม
ทีละคืนทีละวันหมั่นอบรม
เพียรเพาะบ่มให้งอกงามด้วยความดี
   กายวาจาสุจริต ตั้งจิตชอบ
อยู่ในกรอบทางหลักมรรควิถี
หลับไหลกลางความจริงสิ่งที่มี
ตื่นเสียที รู้ทั่ว คลายตัวตน
   ไม่มีผมดำขาวหรือยาวสั้น
ไม่มี ฟัน เล็บ หนัง รวมทั้งขน
โลกสมมุติบัญญัติสัตว์บุคคล
ผู้หลุดพ้น รู้ชัด อนัตตา
   ไม่เพียรเพ่งจดจ้องเดินมองพื้น
ไม่ต้องฝืนนั่งจนเหนื่อยปวดเมื่อยขา
ละคลายความเห็นผิด อวิชชา
เมื่อปัญญา รู้ชัด สัจจธรรม
   "จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม"
ปัญญาย่อมช่วยชุบอุปถัมภ์
สู่ทางแห่งกุศลผลกรรม
คอยหนุนนำเสริมส่ง ไม่หลงทาง
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน