หนามงิ้ว

Parinya

หนามงิ้วตำหัวใจใครคนหนึ่ง
คงปักตรึงถึงแก่นแน่นไฉน
ถ้าหากถอนเกรงจะหักปักคาใน
เลือดจะไหลไม่หยุดสุดเยียวยา
ยาวสิบหกองคุลีที่เรียวหนาม
ปักลึกลงคงตามความปรารถนา
ตามรู้สึกนึกรักคงปักคา
ทรมาทุกทาง...ทำอย่างไร
เป็นหนามตำหัวใจในที่ลับ
แต่คนกลับแอบมองจ้องสงสัย
เฝ้าจับตาอยากเห็นความเป็นไป
เรื่องรำไร รำไร ไยชอบจัง
หนามงิ้วคือเรียวหนามแห่งความผิด
ในความคิดติดกรอบระบอบขัง
แต่เจ้าหนามชีวิตที่ติดตัง
แทงกระทั่งเลือดสาดขาดใส่ใจ
ปล่อยให้เจ็บจนตายใต้ระบอบ
ที่ตีกรอบมารยาแถมสาไถย
เล่มเท่าศอกตอกทำระยำใด
เป็นเรื่องในระบอบ...ตายชอบธรรม
หนามงิ้วตำหัวใจเจ็บไม่มาก
ไม่เท่าฉากหนามที่แจ้งแทงกระหน่ำ
เมื่อหัวใจตกอับต้องรับกรรม
หนามงิ้วตำอาจิณ...ก็ยินดี
comments powered by Disqus
  Parinya

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>