รักเสรีใช่ให้ ใครขืน ใจนา

ปติ ตันขุนทด

รัก    เสรีใช่ให้            ใครขืน    ใจนา
รัก    มั่นทุกวันคืน       แน่แท้
รัก   ใดข่มใจฝืน        เป็นแต่    หลอกแล
รัก    ที่บังคับแม้         อยู่ด้วยเพียงกาย
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน