กว่า จะ ร ั ก

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน


  รักสลายกระจายแจกแตกเป็นเสี่ยง
ผิว์ว่าเพียงไม่หมดหวังพลังกล้า
ที่กอบเก็บเจ็บมากอดตลอดมา
ยังคิดว่าจะกอดไว้ไม่ปล่อยวาง
  ในเมื่อรักกระจายหาย สลายหมด
ท้อรันทด กดระบมบ่มไว้บ้าง
ออกไปเที่ยวหารักเล่นทุกเส้นทาง
ต้องอ้างว้างคว้างเร่และเซซวน
  ต่อเรือจากซากฝันอันเคยใฝ่
ค่อยๆไล่ภาพเคยสุขถูกทุกถ้วน
ก่อนระบายกายระบมล้มกระบวน
และแล้วล้วนกวนกระซิกกระซิกกัน
  ค่อยๆพับเรือกระดาษไม่หวาดจิต
วันนี้คิด วันหน้าไหนไม่ไหวหวั่น
ต่อแต่นี้จะกี่นานผ่านกี่วัน
ก็จะดั้นจะด้นค้น หาคนดี
  รอหน่อยนะ เธอว่าที่-เธอที่รัก
เรือรักจัก หันอากาศปราดเร็วรี่
ไก่ก็มาหาไม่ยากหากว่ามี
ครบครั้งนี้ จะไม่ปล่อยให้ลอยไป
  จะเก็บเรือรักไว้ในโรงเก็บ
ข้างฝาเหน็บใบที่หันอากาศใกล้
ไก่ก็อุ้มกับอกไว้ไม่ไปไกล
จะไม่ให้ รักไปไหนไกลกันเลย
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>