...พระจอมใจ...

ลานจันทร์ฝันกวี

กราบบาทพระมารดา
สมัญญา..วิภาพร
ลูกน้อยประณตกร
ด้วยดวงจิตคิดบูชา
เนื่องในสำนึกคุณ
แห่งกรุณย์พระมาตา
โอบเอื้อนุศิษยา
ตามรอยธรรมองค์มุนี
ชี้ทางรัตนะ
เปี่ยมวาทะเรืองรุจี
หวังลูกทรงความดี
ปิดซึ่งหนพ้นอบาย
ด้วยจิตล้นเมตตา
เรืองโสภายากบรรยาย
ดุจแก้ววิเชียนฉาย
ชวลิตเหนือไผท
คุณแห่งมาตุเรศ
ลูกน้อมเกศใส่เกล้าไว้
จารึกแนบทรวงใน
ตราบลุถึงซึ่งนิพพาน
ขอพรพระทรงธรรม์
แสงฉัพพรรณนิรวาน
เหล่าพรหมผู้ทรงฌาน
แลเทพไท้ในโลกา
ได้โปรดมาปกปักษ์
เวียนพิทักษ์เฝ้ารักษา
กายขันธ์พระมารดา
ให้โรคาพินาศไป
ลูกน้อยขอบัดพลี
จิต-กายนี้เพื่อรับใช้
แทนคุณพระจอมใจ
ด้วยหทัยตราบปราณวาย..				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>