๒๖ ศตวรรษวิสาขบูชาโลก

คอนพูทน

อุปัฎฐิตาฉันท์ ๑๑ ๏ งามเหมือนนิรมิต     เฉพาะกิจฉลองกาล ดวงแสงนภสาน         พุทศาสน์อมรใส ๏ เพ็ญเดือนระดะดาว  รุจิพราวสว่างไพร เย็นนุ่มศิระนัย            ฤดิน้อมมนัสนำ ๏ นวลผ่องอุรพา        วิสะขาพิศุทธิ์คำ ฟังเทศน์อภิธรรม        อติทั่วไผททอง ๏ เรืองในธรณี           ปุรมีอร่ามมอง ชื่นพลอยปิติผอง        จิตเพริศชโลมพา ๏ คืนเพ็ญระวิพราว     วรคราวประสูติครา หอมเมืองสุรมา          ปรมัตถ์อุบัติพลัน ๏ ตรัสรู้สิริเรียง          ทุกข์เคียงนิโรธครัน มรรคศรีพิรสันต์          สมุทัยพิไลสม ๏ นิพพานประลุเพลิน  ฤดิเชิญวิบูลย์ชม ฉ่ำพรฐิติพรม            ปฏิพัทธ์ประโลมเพียง ๏ ลานบุญรตะบุญ       นพคุณสนานเคียง ธรรมสอนสุจิเสียง       พิธิศาสน์ประจงศรี ๏ มวลชนสหชาติ       มติชาติประชาชี สวดมนต์จิระมี           สุวิมลกระชุ่มมาน ๏ งามเหมือนนิรมิต     เฉพาะกิจเฉลิมการ ศรัทธรรมชุติทาน       นิธิทัศน์สวัสดิ์เทอญ ๚ะ๛

                                คอนพูทน

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>