จาตุรงคสันนิบาต

คอนพูทน

อุปัฎฐิตาฉันท์ ๑๑ ๏ เพ็ญเดือนระดะดาว   นภพราวกระจ่างพราย สรวงเชิญสุรฉาย         ฤดิชุ่มอร่ามชม   ๏ นวลแสงระวิศรี        ปฐพีไสวพรม รอยศาสน์รุจิสม          ชุติเสกพิมลสรร   ๏ ยามฤกษ์มฆะริน      วรจินต์เสวยจันทร์ เจิมฟ้าสิริขวัญ           จิตะขวัญแสดงความ   ๏ สงฆ์มาจรเมือง        พิธิเรืองสว่างราม มากหลายคณะหลาม   ปิยลักษณ์ประชุมลาน   ๏ เพ็ญหอมอรหันต์      อศจรรย์ฉลักจาร ธรรมขานจตุขาน         มหค่าอสงไขย   ๏ เชิญธรรมนิธิธรรม     อภิธรรมอมรไท ผ่องสวยพจิใส           ปริสุทธิคุณทรวง   ๏ เลอบุญปฏิบัติ         ระพิพัฒน์กุศลพวง คำสอนประลุสรวง       ฐิติศักดิ์ประจงศรี   ๏ งามพุทธสุติผล       ศิระดลกระทำดี วันมาฆ์บุรณ์มี            ปรมัตถ์พระสัมมา   ๏ เถิดน้อมมนนำ         ศิลธรรมชโลมทา พรเคียงอุรครา           สติครองเจริญคราว   ๏ เพ็ญคืนศศิคม         ปิติพรมแชล่มพราว มวลชนพุทชาว          ปริฉัตรสวัสดิ์เทอญ๚ะ๛                                คอนพูทน

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>