โลก โลก

Chanya

โลกสว่าง หรือมืดมิด ก็คือโลก
จะเศร้าโศก หรือสุขเหลือ ใจคอยผัน
โลกคือโลก มันก็อยู่ เป็นอย่างนั้น
จิตไม่ก่อ เกี่ยวมัน นั่นแหละดี.
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>