อะไรเที่ยง

Chanya

เมื่อมาคิด คิดไป ใจไม่หวั่น
แม้สุขสันต์ พลันสดับ เพราะไม่เที่ยง
แม้โชคดี มีผู้คน คอยข้างเคียง
คอยสำเนียง เรียงร้อย เป็นกลอยใจ

สิ่งใดใด ในโลก ที่เป็นสุข
เมื่อมีทุกข์ รุกมา อย่าคาดหมาย
เพียงเฝ้าดู สุขทุกข์นั้น ที่กล้ำกราย
จิตสบาย ไม่หมายมั่น กับสิ่งใด

ใครที่ไหน จะดีเลิศ ประเสริฐสุด
โลกจะรุด ไปข้างหน้า แม้เพียงไหน
หาเวลา เพียรรู้ ดูหทัย
และยาใจ คงต้องปลีก วิเวกแล้ว..
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>