เทียวหาสารัตถะของชีวิต

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน


  ท่องเที่ยวหาสาระไปในโลกหล้า

ท่องข้างหน้ามาถึงหลังยังแนวขวาง

ทางไหนไปได้สุดก็สุดทาง

ไปคนเดี่ยวเปลี่ยวร้างก็ย่างไป

  เที่ยวเจนจบพบโลกใหญ่ใบแสนกว้าง

ถ่อพาร่างเที่ยวทางเร่เถลไถล

แบกความหวังตั้งความคิดติดความนัย

เรียนเรื่องใหญ่เรื่องเล็กย่อมพร้อมเรื่องคน

  เทียวหาสารัตถะของชีวิต

ครุ่นความคิดในทุกทางระหว่างหน

เหนื่อยหืดจับ อาภัพ ท้อ ก็พอทน

เคี่ยวให้ข้นคนให้เข้มเต็มกำลัง

  เห็นหมดแล้ว มนุษย์จ๋าข้าเห็นแล้ว

ตลอดแนวสุดข้างหน้ามาถึงหลัง

แบกความเศร้า-ความสุขเล่นเช่นจีรัง

รัดเหนี่ยวรั้งยังมุ่งแบกไม่แยกตัว

  กิน กาม เกียรติ  เพื่อจะเพิ่มเติมไม่สิ้น

กาม เกียรติ กิน ยิ่งจะเพิ่มเติมไปทั่ว

เกียรติ กิน  กาม  ลามลุกไล่ไม่รู้กลัว

จึงเกลือกกลั้ว ลามทั้งโลกกระโหลกกระลา

  เห็นเต็มหูเต็มตามาก ไม่อยากเห็น

รู้เช่น เห็นทั้งชาตินี้ชาติหน้า

พานพบแล้วแผ้วพบผ่านพานพบพา

สรุปคือ. ..โลกหล้า ไร้สาระ

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>