บัญชีเลือด

คีตากะ

พระเป็นเจ้าปั้นมนุษย์สุดสรรค์สร้าง
ให้นำทางสรรพสิ่งอิงอาศัย
ทั้งคน สัตว์ พืชพันธุ์อันพิไล
ทรงสร้างไว้สัมพันธ์ร่วมกันมา
การทำลายเข่นฆ่าบรรดาสัตว์
ร่วมกันตัดต้นไม้ทำลายป่า
จึงผิดศีลผิดธรรมนำภัยมา
สู่โลกาวินาศชาติเกิดภัย
ฆ่าเพื่อกินเนื้อสัตว์บำบัดท้อง
เนื้อนั้นต้องเจือพิษปลิดชีพขัย
ชักนำโรคมากมายสู่ภายใน
ทำลายร่างกายจิตใจและวิญญาณ
ผลกรรมนำสนองต้องสูญสิ้น
เลือดหลั่งรินภพหล้ามหาศาล
บัญชีเลือดเลือดล้างต่างท้องธาร
เกี่ยวประสานร่วมกรรมกระทำมา
ชะตาโลกฝากไว้ในมือท่าน
จะสืบสานหรือย่อยยับรับทุกขา
เหตุมนุษย์นำทางทุกอย่างมา
ตามบัญชาพระผู้สร้างวางประทาน...
ถอดความจาก...(www.supremematerTV.com)
God  has  created  man  and  the  pioneer  of  all  living  beings.
It  is  immoral, unethical  and  sinful  on  his  part  to  kill  and  eat  them.
It  pollutes  the  body,  mind, and  soul.
Sri  Satguru  Jagjit  Singh  Ji (Vegetarian)
Spiritual  leader  of  Namdhari  Sikhs
(1920 - 2012)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน