ใฝ่ฝัน : Dream

Prayad

หัทยายังปวดร้าวคราวฝันร่วง
เจ็บหนักหน่วงฝันสิ้นบิ่นสลาย
ฝันคือแรงขับชีวิตเคลื่อนจิต-กาย
วิญญาณตายหากขาดฝันสีสันใจ
เปรียบเมฆดั่งชีวาตม์ขาดฝนฉ่ำ
กายก็กรรมดุจขอนนิ่งนอนไม้
พึงเลี้ยงกายด้วยวิญญาณ์ทุกคราไป
แน่หทัยวิญญาณใฝ่นั้นไม่ตาย
If a dream 
Breaks even 
In a dream 
You get hurt 
In your heart 
As dream is 
The driving force 
Of your life 
Without dream 
Soul is dead
Life is like a cloud 
Without rain 
Body becomes a stem 
Cut from a tree 
Lies like a log 
In a frosty fog.
So, make sure 
The body is not fed 
With that of the soul which is dead.
(Abdul Wahab)
comments powered by Disqus
  Prayad

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>