ปีกที่มองไม่เห็น

คีตากะ

634769m6skijy3au.gif
ครุวนา...อัตตาดั่งหิมาลัย
สุดสูงใหญ่โพ้นฟ้ามหาศาล
หมายปีนป่ายดั้นด้นพ้นภัยพาล
ยากข้ามผ่านซานซมตรมทรวงใน
อีกห้วงกรรมอุปมามหรรณพ
คลื่นกระทบถาโถมโหมหลั่งไหล
ซัดซ้ำซากวิบากกรรมนำทุกข์ภัย
ทำหมองไหม้เหนื่อยล้าจนชาชิน
ท่ามหมู่มวลปัญหาอุปสรรค
ปีกแห่งรักหนึ่งนั้นมั่นถวิล
คอยพยุงยามล้าน้ำตาริน
พาโบยบินสู่ฟ้าเลิศลาวัณย์
คือครูแห่งเทวาและมานุษ
คือสัมพุทธอนุตระอรหันต์
คือสุคโตโลกวิทูปุริสธรรม์
คือภควันต์พระรู้แจ้งแห่งวิชชา...
1673000s86fermhdh.gif
2452165k8jvoe5z0x.gif
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>