ท่อนซุงในดวงตา

คีตากะ

newsLarge1626_b.jpg
เทือกเขาถนนธงชัย - ตะนาวศรี
ขุนคีรีเสียดฟ้าท้าสวรรค์
ป่าปกคลุมทอดยาวพราวลาวัณย์
ทอดกางกั้นทิศประจิมดั่งปราการ
เกิดแควน้อยแควใหญ่หลั่งไหลล่อง
ก่อแม่กลองบรรจบพบสองละหาน
ณ ปากแพรกแยกสิ้นถิ่นเมืองกาญจน์
ท่องท้องธารรินไหลในเรือนแพ
สายน้ำใสได้ทัศน์มวลมัจฉา
ว่ายไปมาท่องธารต้านกระแส
ดั่งดวงจิตจำรัสทัศนาแล
ย่อมพบแต่ความจริงสิ่งโสภา
มาตรมืดบอดมัวหมองยามมองผ่าน
เพียงพบพานความทรามตามโถมถา
ฝุ่นในเนตรของเขาเฝ้าพรรณา
ซุงในตาของตน...ไม่สนใจ...
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>