อนัตตา

คีตากะ

2014-01-02-373-0-57-01-20.JPG&w=400&h=30

รอยยิ้มเอิบอิ่มแลพริ้มเพริศ

พิลาสเลิศเลอสรวงล่วงเวหน

สะกดเนตรสะกิดแดยามแลยล

งามเหนือพ้นตรีภพสยบแดน

 

ศิโรราบล้านโลกวิโยคไหว

ยามหทัยเหี่ยวห่อสุดท้อแสน

เจ้าปรากฏกายมาคราขาดแคลน

เพียงทดแทนความหวังครั้งจากจร

 

นาม “อนัตตา” ตระการสะท้านโลก

ดับทุกข์โศกใหญ่น้อยค่อยเพิกถอน

เหล่าอัตตาเล่นกลทนราญรอน

ประหนึ่งพรพระผู้สร้างวางประทาน

 

แทนความงามไร้ลักษณ์ประจักษ์จิต

เทียมประกาศิตแห่งสวรรค์อันขับขาน

เทียบทิพยดนตรีสุนทรีย์มาน

ก้องกังวานมิรู้สิ้นทั่วอินทรีย์

 

ดั่งพระพิรุณรุกโถมประโลมหล้า

เพียงพริบตาแล้งร้อนต่างจรหนี

ดินอุดมดอกไม้ได้เปรมปรีดิ์

ทั่วปฐวีชุ่มชื่นดาษดื่นงาม...

 

 

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>