เสียงดนตรีแห่งจิตวิญญาณ

คีตากะ

ณ เบื้องปฐมบรมกาลเนิ่นนานนัก
สุดที่จักนับคณาอสงไขย
ก่อนทุกสิ่งอุบัติวิวัฒน์ใด
เสียงหนึ่งได้ดำรงคงยืนยาว
เสียงหนึ่งนี้มีมาแต่คราแรก
สิงซึมแทรกทั่วสกลเวหนหาว
ดุจดนตรีไพเราะเพราะพริ้งพราว
ยากสืบสาวที่มาหาที่ไป
กระแสเสียงเคียงอยู่ผู้เป็นเจ้า
สร้างสรรค์เหล่าสรรพสิ่งอิงอาศัย
ทั้งรูปนามหลากหลายมีกายใจ
ตลอดทุกยุคทุกสมัยได้ธำรง
พระสุรเสียงนั่นฤาคือพระเจ้า
ที่ชนเฝ้าหมายพบสบประสงค์
ทุกชนชาติศาสนาศรัทธาองค์
พระดำรงคงอยู่อุ้มชูเรา
ธ ทรงให้กำเนิดในเลิศหล้า
สร้างโลกาดวงดาวพราวเสลา
เทียมธรรมชาตินิรมิตชีวิตเรา
ประหนึ่งเงาฉายาแห่งพระองค์....
ป.ล. ถอดความบางตอนจากคัมภีร์ไบเบิ้ลแปลโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
In the beginning was the Word (Sound), and the Word was with God, and the Word was God.
Everything was made by this and nothing was not made by this.
จักรวาลพอเริ่มต้นก็มีเสียงนี้ Word นั้นหมายถึงเสียง เสียงนี้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้า เสียงนี้ก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นเอง
สรรพสิ่งทั้งปวงในจักรวาลล้วนเกิดจากเสียงนี้ ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้เกิดจากเสียงนี้
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน