กลิ่นเถ้าธุลีศรีอยุธยา

คีตากะ

จากปฐมทวารวดีศรีเมืองมิ่ง
ร่องรอยทิ้งซากอิฐแทนปริศนา
จากกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา
ซากวัดวากรุงเก่ากลิ่นเถ้าไฟ
กาลเพลากลบฝังความหลังลับ
ทวีทับทุกข์เทวษเหตุล่มสมัย
การแก่งแย่งอำนาจขาดสีลมัย
ชีวาลัยล่วงลับสุดนับคณา
สองคชสารสัประยุทธ์สุดวิปโยค
หญ้าน้อยโศกย่อยยับรับทุกขา
ผลัดเปลี่ยนกี่แผ่นดินสิ้นนครา
พ่ายกรรมาแพ้กาลแหลกลาญลง
รุ่งเรืองก็ล่มสลายในปลายสุด
พระสัมพุทธตรัสไว้ให้คลายหลง
เพียงคุณงามความดีที่ดำรง
สืบชาติพงศ์จนถึงซึ่งนฤพาน...
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน