การเสด็จมาครั้งที่สอง

คีตากะ

เมื่อพระองค์ลงมาคราครั้งแรก
ทรงรับแบกกรรมมนุษย์สุดหนักหนา
สละชีพเพื่อโลกคงทรงเมตตา
แม้นสวรรค์ยังโกรธามหาชน
มงกุฎหนามคือรางวัลอันทรงเกียรติ
คำหยามเหยียดเยี่ยงสรรเสริญเจริญผล
ไม้กางเขนดุจบัลลังก์แห่งทศพล
โลหิตราวสายชลล้างมลทิน
ครั้นพระองค์กลับมาคราที่สอง
มนุษย์ต้องสำนึกบาปเป็นนิจสิน
สวรรค์มองจ้องเขม่นหมายล้างดิน
คนชั่วสิ้นส่งนรกอกไหม้ตรม
โอ้มนุษย์ดุจโคเคี้ยวเล็มหญ้า
หารู้ว่าภัยพิบัติซัดถาถม
เหตุุการกระทำแห่งตนทนงายงม
เพียงหน้าก้มรับกรรมที่ทำมา...
***กัมมุนา วัตตติ โลโก...
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน