ความร้อนใต้พิภพ

คีตากะ

นักวิทย์ต้องตะลึงยิ่งอึ้งหนัก
โลกร้อนจักรุนแรงขึ้นมากหลาย
เมื่อค้นพบทั่วถิ่นหินหลอมละลาย
ค่อยกล้ำกลายใกล้พื้นพระธรณี
ห่างผิวดินร้อยหกสิบกิโลเมตร
เสี่ยงเกิดเหตุลาวาประทุหนี
จากใต้โลกขึ้นมาพร่าชีวี
บริเวณที่มีรอยแยกทั่วโลกา
พบแม่น้ำเหือดแห้งหลายแหล่งโลก
เกิดวิโยคโลกร้อนเพิ่มองศา
คล้ายโลกบวมใกล้ระเบิดเกิดลาวา
พวยพุ่งมาล้างชีวิตคิดวิจัย
มองมุมของพลังงานการค้นพบ
ถึงจุดจบยุคเก่าเข้ายุคใหม่
ความร้อนนี้ใช้ปั่นกังหันเทอร์ไบน์
ผลิตกระแสไฟให้โลกา
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
คือจุดจบหรือเริ่มต้นคนกังขา
จะสูญพันธุ์หรือสรรค์สร้างทางพัฒนา
มนุษย์ผู้ชี้ชะตาอนาคตตน...
วีแก้น = เรือโนอาห์
นำมากจาก www.suprememastertv.com
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน