เสื่อม

คีตากะ

เสื่อมสัตย์ศีลสิ้นธรรมาอารยะ
เสื่อมศรัทธาปสาทะมนุสสา
เสื่อมทรามพรหมวิหารสี่มีเมตตา
เสื่อมปรัชญาฟ้าหมองครองปฐพี
สู่หุบเหวคำสาปปวงบาปเคาะห์
สู่คำเยาะเย้ยหยันยันภูตผี
สู่โทษทัณฑ์จากสรวงล่วงอเวจี
สู่อัคนีแห่งไฟประลัยกัลป์
สูญเสียธรรมจะดำดิ่งสิ่งอาเพศ
สูญเทเวศน์ที่ปกปักจักอาสัญ
สูญสิ้นปราชญ์ย่อมตกตายไปตามกัน
สูญเผ่าพันธุ์เพราะอวิชชาพามืดมน
จบสิ้นยุคเกิดแลดับปรับสมดุล
จบบุญคุณความแค้นแสนสับสน
จบผูกพันชาตินี่ที่วกวน
จบสิ้นคนตามบัญชาฟ้าลงทัณฑ์
หน้าสุดท้ายประวัติศาสตร์สิ้นชาติภพ
หน้าสุดท้ายจุดจบพบโศกศัลย์
ห้าสุดท้ายแห่งมนุษย์สุดสิ้นกัน
หน้าสุดท้ายก่อนความฝันวันต่อไป..(เริ่มต้นยุคหินอีกครั้ง)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน