คำสอน ผอ.

คีตากะ

หลังนิเทศชั้นเรียนแวะเวียนถึง
ผอ.หนึ่งแจ้งครูให้รู้ผล
พร้อมแนะแนวศึกษาคราเยี่ยมยล
ให้ทุกคนคุณครูผู้สอนฟัง
ครูควรวางตัวตนสนใจเด็ก
คอยตรวจเช็คเด็กก่อนย้อนภูมิหลัง
จะสื่อสารอย่างไรให้เด็กฟัง
จำต้องนั่งกลางใจในผู้เรียน
เด็กร้อยแม่พันพ่อหลากกอเผ่า
มิรู้เขารู้เราเฝ้าอ่านเขียน
ผลสัมฤทธิ์ย่อมต่ำการร่ำเรียน
ความพากเพียรสูญเปล่าจงเข้าใจ
เปรียบพระสัพพัญญูผู้รู้แจ้ง
ย่อมสำแดงธรรมตามอัชฌาสัย
ปวงส่ำสัตว์ได้สดับล้วนจับใจ
เหตุทรงใช้นิรมานกายหลายล้านทำ
พึงพิเคราะห์ดูเถิดย่อมเกิดผล
ครูทุกคนช่วยชุบอุปถัมภ์
ผู้เรียนคือศูนย์กลางครูสร้างทำ
อย่าเพลินพร่ำสอนเปล่าไม่เข้าใจ...
ปล.ท่านอาจสำเร็จอรหันต์ ปัจเจกพระพุทธเจ้า หากปราศจากนิรมานกายร้อยล้านพันล้าน
แห่งทศพลญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เปล่าประโยชน์ที่จะสอนธรรม... 
(นำมาจากคำสอนท่านอนุตราจารย์ชิงไห่)
www.suprememasterTV.com
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน