จิตคือนิพพาน

คีตากะ

นิพพานัง ปรมัง สุขัง
สุขใดดั่งนิพพานมิอาจหา
มาดหมายสุขทุกชีวิตอนิจจา
จรดเหนือฟ้าบาดาลไม่พานเจอ
กระเสือกกระสนดิ้นรนค้นไตรโลก
พบเพียงโศกเท่านั้นมั่นเสมอ
ถึงอินทร์พรหมยมพญายากสบเจอ
เพียงพร่ำเพ้อละเมอหลงในดงมาร....
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน