7 พฤษภาคม 2550 12:56 น.

ความคิดของครู ลูกศิษย์ และผู้ปกครอง

จิตรำพัน

ครอบครัวคือจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้
  การเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องหมายถึงสถานที่ ที่มีผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และนักการภารโรง พร้อมทั้งหนังสือเรียนตามที่ทางโรงเรียนกำหนดเสมอไป
  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แล้วแต่โอกาส ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยว คุณก็สามารถเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวของคุณ ความรู้อาจมาจากคนที่นั่งรถเมล์ข้าง ๆ คุณ อาจมาจากคนที่ขายขนมไทยเจ้าประจำของคุณเอง 

   หลาย ๆ คนคิดเช่นนั้น แต่หลาย ๆ คน ไม่

   คุณคิดว่า โรงเรียนที่คุณต้องการ เป็นเช่นไร				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจิตรำพัน
Lovings  จิตรำพัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจิตรำพัน
Lovings  จิตรำพัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจิตรำพัน
Lovings  จิตรำพัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงจิตรำพัน
>