30 กรกฎาคม 2550 21:31 น.

ถ้าต้องการใส่เพลงจากคอมฯของเราเข้าไปเองต้องทำอย่างไรคะ

จิตรำพัน

อยากทราบวิธีใส่เพลงเพิ่มเติมของเราเองต้องทำอย่างไรคะ เพราะลองหลายครั้งแล้ว ไม่แน่ใจว่าได้ทำข้ามขั้นตอนหรือไม่ หรือว่าทำไม่ได้ (ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้) ขอคำแนะนำหน่อยนะคะ				
28 กรกฎาคม 2550 20:47 น.

คุณรู้จักหลักธรรมของศาสนาคุณสักกี่ข้อ

จิตรำพัน

ทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนไปทั้งพัฒนาขึ้นและพัฒนาลง ส่งผลให้จิตใจของคนหลงออกนอกทางที่ควรเป็นอยู่ แต่ทุกคนมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่คือหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาของตน 
    จะมีสักกี่คน ที่ศึกษาเพื่อเป็นเครื่องชี้นำในการครองตน 
    จะมีสักกี่คน ที่รู้ว่าศาสนาของตนสอนอะไรบ้าง
    จะมีสักกี่คน ได้เรียนรู้ในธรรมชาติแห่งศาสนาตน
    จะมีสักกี่คน  ที่ได้นำอย่างน้อยที่สุดคือ สติแห่งการดำรงชีวิตไปใช้

    หากคำตอบที่ได้คือ ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้รู้ ไม่ได้เรียนรู้ และไม่ได้นำธรรม หรือธรรมชาติของชีวิตไปใช้ 

     ไม่ว่าจะศาสนาใด ล้วนอยากให้ทุกคนเป็นคนดี 

     อยากขอฝาก 3 ประการ คือ ไม่เดือดร้อนตน ไม่เดือดร้อนคนรอบข้าง และไม่เดือดร้อนสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม


     คำถาม   ผู้เขียนทำได้หรือไม่ 
     คำตอบ   ได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่พยายามที่จะมีสติอยู่เสมอ
     คำถาม    แล้วคุณล่ะ....				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจิตรำพัน
Lovings  จิตรำพัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจิตรำพัน
Lovings  จิตรำพัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟจิตรำพัน
Lovings  จิตรำพัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงจิตรำพัน
>