11 สิงหาคม 2551 20:34 น.

ดวงแก้วแห่งองค์อมรินทร์

ดวงจันทร์

โผผินลอยลับจับตา        อยู่กลางนภา

หยาดเยิ้มงามเกินสิ่งใด      

     ฉลองพระองค์ผ่องใส      งดงามจับใจ

สีทองอร่ามงามตา               

     สุดที่จะพรรณนา         พระองค์โสภา

ทรงเจิดจรัสจำรูญ              

     หมดสิ้นซึ่งความอาดูร      อิ่มทิพย์ไอศูรย์

สถิต ณ ดาวดึงส์แดน

     เป็นเดชะบุญเหลือแสน    เสด็จต่างแดน

ให้มวลมนุษย์โลกา

     ได้ยลศิรินภา           แม้เพียงลับตา

ก็ซาบก็ซึ้งถึงใจ

     แม้จะต้องมนต์ใดใด      มิเคยหวั่นไหว

เทียบเท่าเห็นองค์รัตน์อมร

     จึงขอจึงกราบอวยพร      ให้ทรงฤทธิรอน

ตราบจนสิ้นกาลนานเทอญ     
				
11 สิงหาคม 2551 20:13 น.

แสงสว่าง2

ดวงจันทร์

แสงสว่างนั้นก็พอจะมองเห็น

แต่ยากเย็นเพราะเธอไม่ตอบสนอง

ความรู้สึกของหัวใจที่ใฝ่ปอง

ทั้งสมองทั้งหัวใจเลยไม่ดี

แม้ว่าตาสองข้างยังมองเห็น

ก็ยากเข็ญเมื่อใจยังไร้ที่

สร้างจินตนาการขานวจี

ถ้อยคำนี้จึงขื่นขมระทมใจ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดวงจันทร์
Lovings  ดวงจันทร์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดวงจันทร์
>