ใครผิดใครถูก ( การเมือง )

กระต่ายใต้เงาจันทร์

เหตุการณ์เมื่อรุ่งอรุณของวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีคำถามที่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชนชาวไทย ที่ติดตามข่าวที่เสนอทางสื่อต่าวงๆ ไม่ว่า โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ แต่ละฝ่ายนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  กลายเป็นข้อถกเถียงที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่า ใครผิดใครถูกกันแน่ ประชาชนทั่วไปต่างสับสน ใครชอบฝ่ายไหนก็บอกว่า ฝ่ายตนเองถูกฝ่ายตรงข้ามผิด  แต่สิ่งที่เป็นผลกระทบแน่ๆคือประเทศไทยเสียหาย				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>