ประมวลภาพ โครงการสร้างโรงเรียนให้พ่อ ส่งต่อน้องชายแดน

อัลมิตรา

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556.  ได้ฤกษ์ส่งมอบศูนย์พัฒนาเด้กเล็กให้กับโรงเรียนยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กนี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดของหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง (พระครูสุนทรวัชรการ) หลวงพ่อมีแนวคิดว่าควรจะต้องพัฒนาชุมชนเสียก่อน โดยงานที่หลวงพ่อสร้างไว้ก็มีมากมาย อาทิเช่น การสร้างฝายชะลอน้ำถวายในหลวง และการสร้างบ้านดิน การจัดให้มีการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น
จากแนวคิดนี้เอง ก็ถูกต่อยอดมายังผู้ที่มีจิตอาสาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน ระดมสมอง หรือ ระดมแรงงาน ซึ่งต่างก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้
แต่เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดกับสาธารณสุขอำเภอ (แต่ห่างจากโรงเรียนยางน้ำกลัดเหนือพอสมควร) สภาพอาคารชั้นเดียวที่ทรุดโทรม ไม่ว่าจะเป็นโครงหลังคาที่ผุกร่อน ผนังภายในสีร่อน ซึ่งภาพรวมทั้งหมด ไม่อาจนับได้ว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ดังนั้น หลวงพ่อจึงประกาศบอกบุญ เริ่มต้งแต่ระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินที่ติดกับโรงเรียนยางน้ำกลัดเหนือ และจัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของชมรมจิตอาสาเพื่อนพ้องน้องพี ขอสรุปงานเป็นประมวลภาพตามด้านล่างนี้
508393445052207.jpg
443408132065088.jpg
38595164660364.jpg
199493574444205.jpg
799509199103341.jpg
517379443394020.jpg
452547734836116.jpg
648863242706284.jpg
680534498533234.jpg
491944498382509.jpg721134530147538.jpg199051377596334.jpg
934382458683103.jpg
969384168973193.jpg
931513820774853.jpg
953246941789985.jpg
438917722087353.jpg
77550479676574.jpg
604341155383736.jpg
เบื้องหลัง 
514296747278422.jpg
420414550462738.jpg
849357016617432.jpg
375786296324804.jpg
637217622715980.jpg
851002358365804.jpg
366127784829587.jpg
5380895687267.jpg
953017919557169.jpg
574424941558391.jpg
153264518594369.jpg
557403943501413.jpg
194989929674193.jpg
839709423482418.jpg
875981062650681.jpg
283494581468403.jpg
739366256166250.jpg
753851832821965.jpg369709955062717.jpg
528875855030492.jpg
408054740866646.jpg
810953150270507.jpg
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>