วิธีเปิดโปรแกรม Notepad

Parinya

ทำไมต้องใช้โปรแกรม  Notepad พิมพ์กลอนก่อนขึ้นเว็บ thaipoem
     เคยได้รับประสบการณ์ตรงมาแล้วเมื่อพิมพ์กลอนด้วย โปรแกรม Microsoft  word 
     เก็บไว้  เมื่อ copy  ขึ้น thaipoem  ขนาดตัวอักษร และช่องไฟ เปลี่ยนไป (ดูได้จาก
     กลอนชื่อ "ลมเพลมพัด"  )  แต่ถ้าพิมพ์ด้วย Notepad  จะไม่เปลี่ยน และสะดวก
     ในการพิมพ์เก็บไว้ เมื่ออยากนำขึ้นเว็บ  copy  ขึ้นได้เลย ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง
     ที่จะนำกลอนขึ้น  thaipoem
วิธีเปิดใช้ โปรแกรม  Notepad  
1.ไปที่ปุ่ม start บนหน้าจอ windows
2.คลิกที่ปุ่ม start แล้วจะปรากฏรายการขึ้น ให้คลิกที่ All Programs
3.ทำตามข้อ 2 แล้ว มีรายการมากมายให้เลือกคลิกที่ Accessories
4.ทำตามข้อ 3 แล้ว มีรายการให้เลือก  คลิกที่ Notepad
5.จะปรากฏหน้าจอ Notepad  ขึ้นพิมพ์กลอนเก็บไว้ได้เลย
วิธีสร้าง Notepad  Shortcut  ไว้บนหน้าจอ  windows
      เพื่อสะดวกในการเรียกใช้พิมพ์กลอนในครั้งต่อไป
1. ทำตามวิธีเปิดใช้โปรแกรม  ข้อ 1-3 ตามลำดับ
2.คลิก (ขวาที่เมาท์) ที่ Notepad  จะปรากฏรายการให้เลือก
3.คลิก (ขวาที่เมาท์) ที่ Send to มีรายการให้เลือก
4.คลิก (ซ้ายที่เมาท์) ที่  Desktop (create shortcut)
   จะปรากฏสัญรูป (icon) Notepad   อยู่บนหน้าจอ
  
(เป็นของฝากสำหรับผู้ที่ยังใช้ไม่เป็นเท่านั้น  และต้องขออภัย
  ต่อผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วค่ะ )
comments powered by Disqus
  Parinya

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน