บล็อก - ตามใจคนเขียน

ทำไมเขีนยเรื่องสั้นแล้วข้อความขึ้นไม่ครบ

อยากรู้ว่า ทำไมเวลาเราเขียนเรื่องสั้นแล้วข้อความขึ้นไม่ครบอะ  มันขาดไปท่อนกลางๆ ทำให้เรื่องสั้นออกมา มีใจความไม่สมบูรณ์ เป็นเพราะอะไร  ลองส่งใหม่ก็ยังเหมือนเดิม  และจะลบเรื่องสั้นที่เต่งเก่าที่ไม่สมบูรณ์ได้ยังไงด้วย  ตอบหนอ่ยค่ะ  เรื่องสั้นที่มีปัญหาที่เราแต่งคือ คำว่ารักที่หายไปน่ะ เนื้อหาท่อนกลางๆหายไปอะ  เศร้าเลย แก้ไขแล้วก็ยังเหมือนเดิม				
 1052    0    0    
>