บล็อก - ตามใจคนเขียน

นายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549

เพื่อส่งเสริมการอ่านและการสร้างสรรค์นักเขียนที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย

กติกาการประกวด
ความเป็นมา         ร้านนายอินทร์ เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือ บริษัทอมรินทร์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ฯ
 โครงการประกวดงานเขียน "นายอินทร์อะวอร์ด" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 ในครั้งนี้มีการแบ่งประเภทการประกวดเป็น 6 ประเภท

1 .สารคดีไม่จำกัดประเภท
2.วรรณกรรมเยาวชน
3.หนังสือภาพสำหรับเด็ก
4.นวนิยาย
5.เรื่องสั้น
6.กวีนิพนธ์

รางวัลยอดเยี่ยม แต่ละประเภท  รางวัลละ 50,000.-  ยกเว้นประเภทเรื่องสั้น รางวัลยอดเยี่ยมรางวัลละ 10,000.- รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 10,000.- พร้อมโล่พระราชทานจาก  สมเด็จพระเทพรัตน				
 1122    2    0    
>