21 สิงหาคม 2549 12:38 น.

เธอ(คนที่ผมรัก)...อาเพอ...ดอกไม้

บินเดี่ยวหมื่นลี้

  ให้พี่ครับ..ให้พี่คนสวย.ให้ด้วยน้ำใจ  
เสียงเด็กน้อยทั้งชายและหญิงสี่ห้าคนวิ่งกรูเข้ามาล้อมรถช้อปเปอร์พร้อมต่างแย่งกันยื่นดอกไม้ให้กับคนรักของผมที่นั่งซ้อนท้ายช้อปเปอร์  แต่ละคนก็แย่งกันพูดแย่งกันยื่นดอกไม้ให้
  ยังหนู..ยังไม่ซื้อ  ผมบอกปัดเพราะไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไม..				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้
>