19 มิถุนายน 2550 13:44 น.

"โลก..กำลังทำอะไร "

บินเดี่ยวหมื่นลี้

" ฤๅโลกกำลังรักษาตัวเอง??"  "ฤๅว่าโลกกำลังเตือนอะไรเรา??"ข้าพเจ้ามานั่งครุ่นคิดหลังจากธรณีพิโรธ 4.3 ริกเตอร์ ที่ทำให้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานกระเจิงไปคนละทิศละทาง...โลกกำลังรักษาตัวเอง
หลังจากที่โลกบอบช้ำด้วยน้ำมือของมนุษย์ขี้เหม็นทั้งหลาย..รักษาตัวเอง
เพื่อปรับสมดุลทางธรรมชาติที่ถูกย่ำยีจากความต้องการความสะดวกสบาย
ของเราเราท่านท่าน.....พร้อมกับบอกนัยบางอย่างไปพร้อมๆกัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟบินเดี่ยวหมื่นลี้
Lovings  บินเดี่ยวหมื่นลี้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงบินเดี่ยวหมื่นลี้
>