2 มกราคม 2556 12:00 น.

กราบพระเก่าอยุธยา

ปติ ตันขุนทด

อยุธยายศยิ่งฟ้า    สูญสลาย
วัดใหญ่ถูกทำลาย   เปื่อยล้ม
เห็นซากเก่าใจหาย  เกินกู่
กราบพระเอาเศียรก้ม ข่มให้ลืมขม				
1 มกราคม 2556 14:15 น.

ปีใหม่2556

ปติ ตันขุนทด

จงยินดีหมื่นล้าน  พรชัย
ปีใหม่ทำกิจใด    ไม่แพ้
ทุนคืนเพิ่มกำไร   สามสี่
พบยุ่งปัญญาแก้   ผ่านได้สวัสดี				
29 ธันวาคม 2555 18:02 น.

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

ปติ ตันขุนทด

ปีใหม่นี้ปีมะเส็งนักษัตร
จงอยู่ดีมีสุขเสพไตรรัตน์
เป็นสมบัติบุญประเสริฐเลิศจำรูญ

ท่านทำการกิจใดในทางชอบ
มีผลตอบเติบใหญ่ไ่ม่เสื่อมสูญ
สะสมสมทรัพย์สินเสริมทุนเพิ่มพูน
คิดบวกคูณคำนวณล้วนกำไร

เงินที่ได้ใช้ดีมีทำทาน
เพื่อเจือจานเจิมสุขใครทุกข์ไหน
ศีลคือศักดิ์รักษาอย่าไยไพ
สมาธิสติใจมีในตน

อันโลโภโทโสและโมหะ
เป็นคำพระละได้ใจกุศล
คบบัณฑิตคิดเห็นเป็นมงคล
อย่าคบคนขวางพาลสันดานโจร

อันมรรคแปดเป็นธรรมนำพ้นทุกข์
นิพพานสุขสันติดำริโหน
ถอนตัณหาฮึดดึงจนถึงโคน
ไฟฉุนโชนเฉาดับระงับเย็น

สามัคคีมีรักสมัครอาสา
หวังประชาธิปไตยจักได้เห็น
อมาตย์หมู่มากหน้าพาลำเค็ญ
ตกกระเด็นดับลับรับบาปกรรม

จงมีใจในธรรมนำพาโชค
สิ่งลวงโลกโลภใดไม่ถลำ
การพนันนำพาหน้าระกำ
ไม่คิดทำทุกวิถีมีโชคชัย

ได้พรสี่ที่ประสงค์จำนงหมาย
เกิดเจ็บตายตามขัยไปสวรรค์
มีคู่รักรอไหนได้พบกัน
ตรัสรู้พลันพบศรีอารย์กาลหน้าเทอญ ฯ				
23 ธันวาคม 2555 16:32 น.

กล้าจงแก้

ปติ ตันขุนทด

ไทยพร่ำเพรียกเรียกหาประชาธิปไตย
แปดสิบปีเป็นมาหามีไม่
เป็นแต่ได้เลือกตั้งเป็นบางคราว

อันความเป็นเห็นชอบระบอบเมือง
พารุ่งเรืองรุดฟ้าเวหาหาว
มีหลักธรรมนำสุขทุกครั้งคราว
ต้องสืบสาวเศกสัตย์รัฐธรรมนูญ

ให้เสรีมีไว้ในชนชาติ
สิทธิ์อำนาจเนาไทยอย่าให้สูญ
เสมอไทยทุกทางอย่างสมบูรณ์
จึงจำรูญเรียงหน้าประชาธิปไตย

พรรคการเมืองมีไว้ให้ไทยเห็น
เพื่อเลือกเป็นรัฐบาลรับขานไข
บริหารรัฐกิจสิทธิ์แทนไทย
นโยบายดีใดให้จัดการ

ตุลาการกำสัตย์สันทัดเที่ยง
มิเอนเอียงอาธรรมทำหักหาญ
พิพากษาสมสัตย์ปฏิญาณ
ขจัดพาลพบนรกตกบาปกรรม

วุฒิสภามหายศปรากฏอยู่ 
ไทยอดสูสรรมาน่าขบขำ
ไม่ใช่คนของประชาน่าเจ็บจำ
 ไม่ควรนำใส่ไว้ในธรรมนูญ

อันองค์กรอิืสระระดะดื่น
 ต้องกล้ำกลืนเกลือกรับกว่าดับสูญ
ไม่หมายรักสมัครจิตคิดเทิดทูน
 มันหามูลมาขัดรัฐบาล

ผู้ตรวจการแผ่นดินลิ้นหลงลาย 
ปากทำบาปเบี่ยงเบนเป็นสัณฐาน
มันพวกพ้องเผ่าพงศ์วงศ์สาธารณ์
 ชอบคัดคานผองไพร่ให้หมอบเคียง

ว่าประชาธิปไตยไร้สาระ
 จงเลิกละเลือกตั้งฟังหาเสียง
มีคนดีศรีอมาตย์ฉลาดเรียง
 มาหมอบเมียงหมายอมาตย์ประสาทคุณ

ขอตำแหน่งแห่งลาภมาฉาบชื่น
 แม้นจะขืนขัดประชามานับหนุน
ขอเป็นทาสอมาตย์หมู่รู้บุญคุณ
 ช่วยค้ำจุนจับใส่ไว้เหนือคน

ไม่ละอายขายหน้าประชาชาติ
 มันอุบาทว์บ่าวนายขายลาภผล
บ่ายหนุนนายนายหนุนบ่าวฉาวโฉ่ชน
 มาเล่นกลกลับกลอกหลอกประชา

ไทยร่วมรานต้านหมู่อมาตย์มวล
 ต่างชักชวนชี้ฉลาดเพื่อรัฏฐา
รัฐธรรมนูญพูนสวัสดิ์วัฒนา
 ต้องประชาธิปไตยในไตรภาค

ไม่มีสี่เสาหลักมาปักหมาย
 ให้คนตายตามจิตด้วยปิดปาก
อาญาหนึ่งหนึ่งสองของหยาบยาก
 มันลามลากไล่คนมาล้นคุก

ตุลาการกฎษดาภินิหาร
 แผ่พิษพาลพรากประชามาเจ็บจุก
ห้ามประกันผันเพี้ยนเขียนคำคุก 
ให้ไทยทุกข์รับโทษที่โจทก์ลวง

ไทยจงแก้แปรเปลี่ยนเขียนธรรมนูญ
เพื่อดับศูนย์อำนาจอมาตย์บ่วง
เป็นสิทธิ์ผองไทยต้องถามทวง
 ให้ลุล่วงเจตนาประชาธิปไตย

อย่าช้าไกลไถลหาประชามติ
 เร่งดำริวาระสามตามสมัย
รัฐสภาร้อมสัตย์กำจัดภัย
 กลัวอยู่ไยยึดกล้าเดินหน้าเอย				
15 ธันวาคม 2555 15:06 น.

คิดถึงวัยเด็ก

ปติ ตันขุนทด

ถึงลำบากยากแค้นก็แดนเกิด
 ไม่ล้ำเลิศกว่าใครในบ้านป่า
 มีหนองน้ำ้นำตักต่างประปา
 พ่อแม่มาตักกินยินดีนัก				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด