19 กันยายน 2557 14:09 น.

ภาษิตอิสาน

ปติ ตันขุนทด

ครันว่า....
ยินคำเว้าขมในในอย่าฟ่าวจ่ม       ลางเทื่อขมขี่เพี้ยภายหน้าหากสิดี       บ่ฮู้
อย่าฟ้าวติเตียนเว้าผักกะเดาว่าขมเฝื่อน        ได้กินกับลาบก้อยสิหลงย้องว่าดี
ซื่อว่าแนวเด็กน้อยตากอกอความคิดม่อ        ได้  ก  ข  ข้อหล้อ  ความเว้าอยู่ดาว
ซื่อว่าแนวความเว้าของคนมันเกินง่าย      ได้ทั้งหงายแลขว่ำความเว้าบ่อยู่ความ
เขาฮักเขาก็ย้องเขาซังเขาก็ว่า     คือดั่งบักเขือเม้าเหมาเฒ่าเห่าแต่เขา
ครันเอาฌอ็ดดีแล้วเขาสิซังก็ตามซ่าง   ครันเฮาเฮ็ดแม่นแล้วสิหยันหย้อก็ซ่างเขา
เขาสิพากันท้วงทั้งเมืองก็บ่เหยี่ยง    เขาสิติทั่วค่ายขายหน่ากะบ่อาย
บุญมีได้เป็นนายให้เขาเพิ่ง   คันแม่นบุญบ่พร้อมแสนสิดิ้นก็เปล่าดาย
คันคอยแต่บุญมากค้ำบ่ทำการกะบ่แม่น    คอยแต่บุญส่งให้มันสิได้ฮ่อมใด
คันได้ขี่ซ้างแล้วอย่าดังเปิดดังเหิน    อย่าได้เสินเสินหัวแย่งสิพาพานฮ้าย
คันว่าได้ขี่ซ้างให้หาแย่งยองหลัง    คันบ่ยองแย่งลงสิบ่สมทรงช้าง
ซื่อว่าแนวนามซ้างพลายสารเผือกผ่อง   มันหากเกิดอยู่ห้องดงกว้างด่านไพร
อัศจรรย์แต่หมาขบซ้างสารแฮงล้มท่าว    มาอีดูบาดซ้างลุกขึ่นได้หมาสิไห้ต่อสาร
ครันว่าได้ขี่ซ้างอย่าลืมหมู่หมูหมา    ห่าขโมยมาลักสิเห่าหอนให้มันย้าน
ลางเทอกวางฟานเต้นในดงสิได้ไล่    คันหากได้ต่อซิ้นยังสิโอ่อ่าวคุณ
**ถวิล   ทองสว่างรัตน์   ประวัติผู้ไทย  และชาวผู้ไทยเมืองเรณูนคร   โรงพิมพ์ศรีอนันต์  กทม  2530**
18 กันยายน 2557 13:37 น.

พระยาจักรี

ปติ ตันขุนทด

พระยาจักรีชั่วช้า              ทรยศ
เอาพม่าเป็นกำหนด          เที่ยงแท้
กรุงศรีัอ่อนรันทด             เสียแก่  พม่าแฮ
เป็นแต่ไทยเองแล้             ช่วยข้างพม่ามอญ
ฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองให้เข้าระดมตีกรุงศรีอยุธยาอีกหลายครั้งก็เข้าเมืองไม่ได้ เพราะข้างในกรุงฯ ข้าราชการทั้งปวงพร้อมใจกันต่อสู้เป็นสามารถ จนถึงเดือน ๗ ยังตีกรุงศรีอยุธยาไม่ได้ จึงคิดกลอุบาย เอาพระยาจักรีซึ่งได้ตัวไปจากกรุงศรีอยุธยาคราวเสียพระสุริโยทัยนั้นมาเกลี้ยกล่อม  พระยาจักรีรับอาสาจะเข้ามาเป็นไส้ศึก พระเจ้าหงสาวดีจึงแกล้งให้จำพระยาจักรีแล้วเอาตัวไปคุมไว้ในค่ายตะวันตก สั่งเป็นความลับแก่นายทัพที่ควบคุมให้แกล้งทำละเลยให้พระยาจักรีหนีมาได้ทั้งเครื่องพันธนาการ เวลากลางคืนวันหนึ่ง พระยาจักรีหนีมาทั้งเครื่องพันธนาการ เข้ามาหาเจ้าหน้าที่รักษาพระนครทางด้านวัดสบสวรรค์ ครั้นรุ่งเช้านายทัพพม่าซ้ำให้เอาผู้คุมมาตัดศีรษะเสียบไว้ที่ริมน้ำให้ไทยเห็น จะมิให้สงสัยว่าแกล้งปล่อยพระยาาจักรีเข้ามา พระมหินรไม่ทราบว่าเป็นกลอุบายของบุเรงนอง สำคัญว่าพระยาจักรีหนี (คิดโง่ ๆ ) เข้ามาได้ก็ยินดี (จะเสียกรุงเพราะคิดเชื่อคนทรยศ) จึงตั้งพระยาจักรีให้เป็นผู้บัญชาการรักษาพระนครแทนพระยาราม พระยาจักรีก็ตั้งต้นคิดอุบายทรยศต่าง กล่าวคือ ทูลยุยงว่า พระศรีเสาวราชน้องยาเธอจะเป็นขบถ จนถูกสำเร็จโทษ ๑ ข้าราชการคนไหนที่มีฝีมือต่อสู้ข้าศึกเข้มแข็งก็แกล้งย้ายหน้าที่ให้ไปรักษาการทางที่ไม่มีข้าศึกจะเข้ามา ๑ เอาคนที่เห็นว่าอ่อนแอมารักษาหน้าที่ที่สำคัญ ๑ พระยาจักรีพยายามทำการทรยศมาจนเห็นว่าการรักษาพระนครอ่อนแอมากเต็มทีแล้ว ก็ลอบให้สัญญาออกไปยังกองทัพพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง  บุเรงนองจึงให้ระดมตีพระสนครพร้อมกันทุกด้าน ก็เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า เมื่อวันอาทิตย์ เดือนเก้า แรมสิบเอ็ดค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๑๑๒ คิดเวลาตั้งแต่ล้อมเมืองมาได้ ๙ เดือน ( 9 เป็นเลขดี ที่เสียกรุงในเวลาเก้าเดือน)  บุเรงนองเอาพระยาจักรีไปเลี้ยงไว้หน่อยหนึ่ง แล้วก็พาลเอาผิดให้ประหารชีวิตเสีย ด้วยเกลียดชังว่าเป็นคนทรยศต่อบ้านเมืองของตนเอง  ***ไทยรบพม่า***  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ   บรรณาคาร  กรุงเทพฯ
17 กันยายน 2557 13:27 น.

คำอธิษฐานของสุนทรภู่ ที่ภูเขาทอง

ปติ ตันขุนทด

ขอเดชะพระเจดีย์คีรีมาศ               บรรจุธาตุที่ตั้งนรังสรรค์
ข้าอุตส่าห์มาเคารพอภิวันท์            เป็นอนันต์อานิสงส์ดำรงกาย
จักเกิดชาติใดใดในมนุษย์              ให้บริสุทธิ์สมจิตดังคิดหมาย
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยอย่าใกล้กราย     แสนสบายบริบูรณ์ประยูรวงศ์
ทั้งโลโภโทโสแลโมหะ                 ให้ชนะใจได้อย่าใหลหลง
ขอฟุ้งเฟื้่องเรืองวิชาปัญญายง        ทั้งให้ทรงศีลขันธ์ในสันดาน
อีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่ว        อย่าเมามัวหมายรักสมัครสมาน
ขอสมหวังตั้งประโยชน์โพธิญาณ     ตราบนิพพานชาติหน้าให้ถาวร
นิราศภูเขาทอง   ของ   สุนทรภู่
17 พฤษภาคม 2557 15:17 น.

คิดถึง

ปติ ตันขุนทด

คิดถึงฟ้ามองฟ้าหาฟ้าสาว คิดถึงคราวฟ้าสวยด้วยดาวใส คิดถึงเดือนเดือนงามแจ่มอำไพ คิดถึงใจจิดข้าหวังคว้าดาว โอ้ดาวเอ๋ยเคยชิดสนิทสนม มาพลัดชมเชยงามเพราะคำกล่าว คนเขาพูดใส่ความสองสามยาว เจ้างามขาวคมคิดไม่พิศฟัง ไปหลงเชื่อคนพาลสันดานหยาบ มันหมายคาบคนงามเอาตามหลัง เจ้าลาพี่พี่ยังรักแต่เจ้าชัง พี่ฝากฝังฟ้าดาวดูเจ้าแทน ขอหลีกลับเลยลาเป็นดาบส หนีรันทัดเสกสวดพระธรรมแถน เกิดแสนชาติปรารถนาวิมานแมน ได้พบแสนสุดสวาทไม่คลาดคลา
21 มีนาคม 2557 09:36 น.

รัก ไม่รัก

ปติ ตันขุนทด

รักกันสรรแต่งสร้าง    คำงาม
หากไม่รักลืมถาม        ข่าวข้อ
อนิจจังอย่าคิดความ   ปรุงแต่ง
ทุกอย่างสูญจริงน้อ     บ่ต้องอาลัย
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด