28 สิงหาคม 2546 18:07 น.

หยุดหมุน

ราเมือก

หยุด...มองทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว
หยุด...ลมหายใจให้ข้างในหยุดนิ่ง
หยุด..ทุกสิ่งลงไว้ที่เดิม
หยุด...สิ่งใดได้ไม่เคยหยุดใจเธอ
หมุน...ไปตามวันที่เคลื่อนผ่าน
หมุน...เรื่อยไปตามเข็มเวลา
หมุน...วนเวียนวิ่งวกวนในใจ
หมุน...เปลี่ยนเวียนไปไม่เคยหยุดใจเธอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงราเมือก
>