19 กรกฎาคม 2544 06:30 น.

..... บ่น

วฤก

๏ ตูคิดตูค่อยร้อย           เรียงกลอน
เผยสู่สโมสร                แห่งนี้
หมายมิตรมุ่งมาถอน          ถมเหนื่อย
ถูกผิดมิตรช่วยชี้             ช่วยสร้างวางเสริม ๚ะ

 ๏ ตูคิดตูค่อยร้อย           ค่อยวางถ้อยเป็นสร้อยสาร
ให้งามตามกลอนกานท์        หวานคำขับจับใจชน
 ๏ ควานคว้าหาความคำ      ยากยอมทำไม่พร่ำบ่น
ค่อยเรียงเสียงส่งจน           จารจบบทพจนา
 ๏ จึงส่งลงให้อ่าน           อาจชื่นบานซ่านหรรษา
เพื่อนร้อยถ้อยกลอนมา        พากันชมสมชื่นใจ
 ๏ ไม่อยากให้กากคน         เข้าปลิดปล้นค้นควักไขว่
พร่าพรากลากกลอนไป         ใช้เพียงเอื้อเพื่อผลตน
 ๏ แม้นิดมิคิดให้            โถน้ำใจใฝ่แต่ผล
แค่ขวางทางเล่ห์กล            ก็บ่นเหน็บให้เจ็บทรวง
 ๏ ตูคนมิใช่ควาย            สูใช่นายอย่าลามล่วง
หัวใจใช่กล่องกลวง            หวงศักดิ์ศรีอย่าบีฑา
 ๏ เกลากลอนกล่อมกลกานท์    เพื่อผลงานสานสูงค่า
หวังเกื้อเพื่อประชา             สูอย่าปล้นเพื่อผลตน
 ๏  นิจจาข้าจะบ้า             งานสร้างมาถูกพร่าป่น
โจรถางทางเพื่อตน            ทนทานไว้ทำไมตู ๚ะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>