25 ธันวาคม 2545 09:35 น.

+++ ติเรือทั้งโกลน +++

วฤก

๏ ติ..............เตียนแต่แค่ขึ้น..........................โครงขอน
เรือ...............ขุดคร่าวแค่ตอน........................แต่งเค้า
ทั้ง................ลำบ่ถากทอน............................ที่เกะ-.........กะนา
โกลน...........อยู่ผู้ใดเว้า..................................ว่าเกลี้ยงเกลาไฉน ๚

๏ ติโขน.......ก่อนแต่งแต้ม..............................เตรียมพัสตร์
ยังไม่ได้.......เจียนจัด.......................................จีบผ้า
แต่ง.............กลว่ายลขัด.................................เขินขาด
ตัว................บ่แต่งใจบ้า...............................บ่นได้ระคายหู ๚ ๛				
25 ธันวาคม 2545 09:33 น.

+++ จึงเพียรเขียนโคลง +++

วฤก

-๑- 
๏ มาจารอักขระร้อย.........................เรียงผจง 
ตั้งจิตวาดจินต์ลง.............................เรขแต้ม 
ฉันทลักษณ์หลักบรรยง....................ยึดอย่าง 
วางบทสรรค์พจน์แฉล้ม...................ฉลุช้อยชโลงบรรณ ๚ 

-๒- 
๏ รังสรรค์ร่วมสืบสร้าง....................ศิลปะ 
เสมือนหนึ่งรัตนะ............................เนื่องเนื้อ 
สวมประดับขับวาทะ........................เทียมก่อง.............แก้วนอ 
ภาสน์เสนาะเพราะโคลงเอื้อ............อะเคื้อภาษา ๚ 
. 
-๓- 
๏ รจนาความแต่งแต้ม....................ตามกระสวน 
โทสี่เอกเจ็ดทวน............................ทั่วถ้อย 
ตรงตำแหน่งคำควร........................ครบที่ 
เกลาแต่งรสความร้อย.....................รื่นล้ำคำขาน ๚ 

-๔- 
๏ จึงจารอักขระแต้ม.......................แต่งโคลง 
บทต่อบทตรึงโยง...........................ยึดไว้ 
จากบรรพ์ร่วมจรรโลง.....................จนปัจ-..........จุบันนา 
นำสืบสานนานใกล้..........................กัปสิ้นจึงสูญ ๚ ๛				
21 ธันวาคม 2545 18:30 น.

+++ ติฉินนินทา +++

วฤก-๑-
๏ คำฉินยินยั่วเย้า.........................ยุโกรธ
คำถ่อยคือถ้อยโทษ.......................ประทุษร้าย
คำถ้าถั่งถึงโสต.............................โทสะ........ปะทุนอ
คำนั่นสั่งเต้นคล้าย.........................คลั่งบ้าเบี่ยงเบน ๚

-๒-
๏ เห็นผิดผู้อื่นล้วน........................หลากหลาย
นิดหนึ่งนำขยาย............................เขย่าฟุ้ง
ผิดตนกลบพ้นอาย.........................เอาซ่อน.......ไว้แฮ
คอยค่อนคนอื่นคลุ้ง.......................คุข้อควรฉิน ๚

-๓-
๏ นินทานั่นรึร้าย...........................เล่ห์กล
แค่แต่คิดว่าตน..............................ต่ำต้อย
เพียงเพลาผ่อนกมล.......................ไหม้เดือด
โดยข่มคนอื่นด้อย..........................ดับด้อยกระดกตัว ๚

-๔-
๏ หลงมัวจิตเดือดโต้......................ตอบสนอง
นั้นต่ำตามกันตรอง........................ตรึกยั้ง
หยุดตนแต่นี้ลอง............................แลใหม่
เมินเล่ห์มิจฉาพลั้ง.........................พ่ายถ้อยโฉดฉิน ๚ ๛

.				
21 ธันวาคม 2545 18:23 น.

+++ กลอนเปล่า +++

วฤก

.
-๑-
๏ กลอนเปล่าฤๅเปล่าไร้..................สัมผัส
ฤๅเล่นเสียงเรียงอรรถ.....................เอ่ยถ้อย
ถึงคำไม่ทำฟัด................................ฝากสระ........... สะกดนอ
สัมผัสความคิดคล้อย.......................ข่ายคล้องคือเฉลย ๚

-๒-
๏ นิพนธ์เผยเพียงพจน์แต้ม.............แต่งความ
ผู้อ่านขานคำตาม............................ตรึกพร้อม
พินิจพจน์ว่างดงาม..........................แง่จับ................ใจเฮย
สัมผัสรัดจิตน้อม.............................แน่วซึ้งอักษร ๚ ๛				
15 ธันวาคม 2545 03:16 น.

+++ แค่อยากลืม +++

วฤก

.

๏ ไม่อยากจำยิ่งจำยิ่งย้ำลึก
ไม่อยากนึกอยากเห็นยิ่งเด่นฉาย
ไม่อยากมองยิ่งมองจ้องมิวาย
ไม่อยากพ่ายอยากแพ้ขอแค่ลา

อยากลืมวันคืนวันสัมพันธ์ชิด
อยากปลงปลิดปลงใจเคยใฝ่หา
อยากอดกลั้นกลืนกลั้นอั้นน้ำตา
ที่ไหลบ่าไหลนองคับข้องใจ 

ลืมให้หมดอดอกสะทกสะท้าน
ทรวงจะรานฤๅนั่นมิหวั่นมิไหว
จะเจ็บช้ำลำเค็ญก็เป็นก็ไป
ความขื่นไข้ขมปร่าจะท้าจะทาย

 ไม่อยากจำยิ่งจำยิ่งย้ำลึก
ไม่อยากนึกอยากเห็นยิ่งเด่นฉาย
ไม่อยากมองยิ่งมองจ้องมิวาย
ไยจึงพ่ายจึงแพ้แค่อยากลืม ๚ ๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>