30 เมษายน 2545 07:55 น.

+++ หลงใหลใฝ่ฝัน +++

วฤก

๑
๏ แม่งามอย่างหยาดฟ้า....................ยวนฝัน
ยวนยั่วเรียมรำพัน..........................พร่ำเพ้อ
พร่ำคิดจิตกระสัน............................สวาทแม่
สวาทมั่นเรียมหวั่นเก้อ.....................ว่าแกล้งก่อถวิล ๚
๒
๏ แม่ผินพักตร์ผ่านพ้น.....................เพียงเมิน
เรียมทักเลยทักเขิน..........................ขัดแล้ว
ใดหนอล่อแม่เพลิน..........................พึงจิต
ลืมพิศลืมเรียมแคล้ว........................คลาดร้างห่างสมร ๚
๓
๏ สะท้อนอกฟกสะท้าน...................สะเทือนใจ
เสมือนหนึ่งแสนไศล......................สกัดกั้น
สลิลร่วมล่วงไฉน............................ชนะผ่าน
ฉะนี้เล่าเราฉะนั้น...........................ชะงักไว้หทัยหวาม ๚
๔
๏ แม่งามอย่างหยาดฟ้า...................ยวนฝัน
ยวนใฝ่ใคร่ผูกพัน...........................พร่ำเพ้อ
คืนค่ำพร่ำจำนรรจ์..........................นึกแต่.........แม่นอ
แม่อย่าว่าเพ้อเจ้อ............................จิตเพี้ยนเพียงหลง ๚๛				
22 เมษายน 2545 23:31 น.

...มาร่วมสานงานฝัน ปั้นอักษร...

วฤก

๏ ร่วมทอสานงานฝันปั้นอักษร
ด้วยบทกลอนกรองกานท์สมานฉันท์
เสนอมิตรสนิทแม้นแน่นผูกพัน
ร่วมแบ่งปันบทขานอ่านกวี

แต่ละคนค้นคำนำประดิษฐ์
ทำวิจิตรจำรัสรัศมี
เสมอแสงแรงรุ่งรุ้งมณี
สลับสีลายสวยอยู่ด้วยกัน

เมื่อได้ขานกานท์ร้องทำนองเพราะ
แสนเสนาะสนานเสียงเจรียงหรรษ์
หทัยชื่นระรื่นโน้มประโลมกรรณ
เสน่ห์นั้นแนบจิตมิปลิดวาย

จึงร่วมสานงานฝันปั้นอักษร
นำบทกลอนกรองประดับกับสหาย
ร่วมรังสรรค์วรรณศิลป์มิสิ้นลาย
เพื่อสืบสายสืบสาน...งานกวี ๚ ๛				
22 เมษายน 2545 18:28 น.

... คนดื้อ ...

วฤก

๑
๏ ยินคำนำตรึกถ้วน......................ถี่ตาม
ให้แจ่มแจ้งนิยาม..........................นิยตไว้
ฤๅควรจักผลีผลาม........................พลั้งจริต
ไป่คิดความแท้ไซร้.......................ซึ่งซ้อนซ่อนแฝง ๚
๓
๏ สำแดงดังดิ่งใต้........................ดานตม
บัวปล่อยดอกเปื่อยจม...................จ่อมน้ำ
ไป่ผุดโผล่พ้นชม..........................ชื่นรุ่ง.....สุรีย์แฮ
อยู่แต่ตมต่ำช้ำ..............................เช่นแม้นธรรมกถา ๚
๓
๏ อุปมาเหมือนดั่งผู้......................พิจารณ์ความ
หลงผิดคิดเขาหยาม......................เหยียดเย้ย
ใจขุ่นครุ่นคิดทราม.......................เข้าสู่.........ตนนอ
หลงจริตคิดแค้น เฮ้ย !!! ................หักข้ายาไฉน ๚
๔
๏ สุมไฟโทสะร้อน.......................รุมตน
โมหะห่มหาหน............................ห่อนแจ้ง
มิตรเตือนเพื่อนชี้กล.......................กลบจิต
กลับคิดเขาแสร้งแย้ง......................ย่ำย้ำทำผลาญ ๚
๕
๏ กี่นานจักล่วงพ้น........................พบมิตร
นานเนิ่นนะดวงจิต.........................เจตน์ร้าย
นับนานกัปกาลปลิด........................ปลงปล่อย........พ้นฤา
หรือติดอวิชชาคล้าย......................ข่ายข้องคล้องขัง ๚
๖
๏ สิ้นหวังรั้งรับรู้..........................เรื่องจริง
หรือหมู่มารสู่สิง...........................สืบเชื้อ
สิ้นจิตคิดประวิง...........................ไว้อยู่
หยุดกู่หยุดยั้งเกื้อ...........................กอปรไว้ไร้ผล ๚๛				
22 เมษายน 2545 07:40 น.

-= รักฉันเป็นเช่นตะวันกับจันทรา (ร่วมกระทู้ท้ารบ ของ ม้าก้านกล้วย) =-

วฤก


๏ รักฉันเป็นเช่นตะวัน  พระจันทร
เพราะจำจรจากร้างห่างเคหา
คอยนับวันผันผ่านกาลเวลา
เพื่อพบหน้าเพียงครู่ชื่นชู้ชม

แล้วจากไกลไปลับยากกลับถิ่น
แทบจะสิ้นใจขืนความขื่นขม
ต้องอยู่เดียวเปลี่ยวเหงาเศร้าระทม
ความตรอมตรมคอยเตือนคือเพื่อนกาย

ดังตะวันดั้นด้นอยู่บนฟ้า
เห็นจันทราคราวพลบก่อนหลบหาย
เพียงเสี้ยวสีสุรีย์รอนอ่อนแรงปลาย
ได้ปาดป่ายก่อนปล่อยร่อยแสงเลือน

คราตะวันผันลับเดือนดับมืด
ฉันชาชืดช้ำอกฟกเสมือน
ทินกรจรจากพรากพ้นเดือน
ร้างแล้วเพื่อนไร้ผู้ชื่นชูใจ ๚				
21 เมษายน 2545 20:52 น.

-== บันทึก สงกรานต์ ๒๕๔๕ ==-

วฤก

๑
๏ ซิ่นไหมลายกาบเกี้ยว......................กรอบตีน
ไว้ใส่ในวันศีล...................................สวัสดิ์ล้อม
สไบบางอย่างแพรจีน.........................เจียมห่ม
มอบแด่แม่ลูกน้อม..............................นบไหว้วารเถลิง ๚
๒
๏ ชลใสใส่ดอกไม้.............................มากพรรณ
ผายกลิ่นกรุ่นสุคัน-............................ธรสล้ำ 
โปรยสายสุหร่ายสรรพ์.....................ศรีโสรจ สรงนอ
ขอแม่เย็นอย่างน้ำ.............................หยาดไล้ชโลมไหล ๚
๓
๏ ปีใหม่พรแม่คุ้ม...........................ครอบเศียร
คอยไล่ภัยพาลเบียน.........................เบี่ยงพ้น
หลายกาลผ่านผันเวียน.....................วัฏฏะ
พรพระของลูกล้น............................รุ่งแม้นแสงไถง ๚
๔
๏ ซิ่นไหมลายกาบเกี้ยว....................กระหวัดพัน
กลั่นกลิ่นกรุ่นสุคัน- ........................ธรสไว้
แม่นอนนิ่งในบรร-.........................จถรณ์ท่าว
สรรพซิ่นสินธุสิ้นไร้.......................รับไหว้วันเถลิง ๚๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>