14 กันยายน 2547 11:33 น.

+++ เชิญขวัญ +++

วฤก

๏ ใบตองแต่งพุ่มซุ้ม..............ทรงพนม 
แทนสิขเรศสม.....................เสกสร้าง 
สุเมรุสมาคม........................ครบหมู่ 
มวลเหล่าเทพล้อมข้าง...........เขตไหว้บายศรี ฯ 

๏ บัดพลีบวงเพื่อเชื้อ.............เชิญขวัญ 
ขอประสิทธิประสาทสรรค์.......เสร็จได้ 
ดังพราหมณ์พร่ำรำพัน............ร้องเพรียก 
พาสู่องค์ลงใกล้....................กลับเหย้าเยอขวัญ ฯ 

๏ อย่าทันเที่ยวเถื่อนถ้ำ..........แถวไพร 
หลงสถิตสถานไกล...............สกัดกั้น 
จงฟื้นตื่นหลงใหล..................แล้วกลับ 
รู้รับเสียงเรียกนั้น..................เหนี่ยวเข้าคืนองค์ ฯ 

๏ บรรจงแต่งพุ่มซุ้ม...............ทรงพนม 
เสนอดอกผกาชม..................ชื่นเน้อ 
ญาติมิตรสมาคม...................ครบหมู่ 
คอยอยู่มาเถิดเย้อ.................อย่าลี้เลยขวัญ ๚ะ 

๑๔ กันยายน ๒๕๔๗				
9 กันยายน 2547 13:47 น.

+++ ๑๑ กันยายน รำลึก +++

วฤก

๏ สัตว์ล่าเหยื่อเพื่อหาภักษาหาร 
คนพร่าผลาญเฉพาะผู้ศัตรูหมาย 
ด้วยแรงโกรธโฉดจิตกล้าปลิดวาย 
ความดุร้ายจึงเห็นเป็นสากล 

ครั้งเหตุการณ์ประหารหมู่เมื่อรู้เหตุ 
ความสังเวชสำแดงทุกแห่งหน 
สิบเอ็ดกันย์วันฆ่าประชาชน 
ล้วนแต่คนบริสุทธิ์ที่หยุดปราณ 

นี่หรือเหยื่อเหลือสัตว์ขบกัดร่าง 
ถูกทิ้งขว้างครั้งฆ่าเป็นอาหาร 
หรือศัตรูผู้ร้ายหมายประจาน 
ด้วยเดือดดาลจึงทำเพื่อหนำใจ 

สัตว์ล่าเหยื่อเพื่อหาภักษาหาร 
คนพร่าผลาญศัตรูรู้วิสัย 
ผู้ฆ่าผู้บริสุทธิ์มนุษย์ไย 
ฤๅว่าใช่สัตว์นรกสาธกกัน ๚ะ 

๘ กันยายน ๒๕๔๗				
8 กันยายน 2547 10:54 น.

+++ ๓๒ ปี คณะแพทยศาสตร์ ขอนแก่น +++

วฤก

๏ สถานสถิตพร้อม.................พิทยา 
ผลาญเหล่าภัยรุชา..................ชั่วร้าย 
รู้ศิลป์สั่งรักษา........................โรคสร่าง 
เสมือนอย่างจิตจินต์คล้าย........คิดสร้างวางฐาน ฯ 

๏ อีสานอาจสุขด้วย.................ดุษฎี 
แพทย์ประกอบกรณี...............เนื่องพร้อม 
เห็นประโยชน์ประชามี...........มากกว่า.........ตนเนอ 
ดำรัสดำริน้อม........................มนัสพร้อมพลีถวาย ฯ 

๏ มุ่งหมายมานมั่นแม้น.........เสมอสมัย 
กำจัดพยาธิภัย......................หยุดพ้อง 
จรรยาอยู่ฤทัย.......................แท้ธาตุ 
แท้ค่าประชาร้อง....................เรียกร้องก้องขาน ฯ 

๏ สถานสถิตพร้อม.................พิทยา 
ผลาญเหล่าภัยรุชา.................หลากเชื้อ 
รู้ศิลป์สั่งรักษา.......................โรคสร่าง 
แพทยศาสตร์ขอนแก่นเกื้อ...กิจไว้ในสถาน ๚ะ				
1 กันยายน 2547 11:14 น.

+++ น้ำค้าง +++

วฤก

๏ ลาสรวงลงสู่พื้น.....................ไผท
พรายแข่งแสงอุไร....................อร่ามฟ้า
อรุณรุ่งรุจไว-...........................แววเก็จ
วางเพชรเพียงพื้นหญ้า............หยาดน้ำค้างฉาย ฯ

๏ เครื่องหมายคราเมื่อเช้า........ช่วงวัน
โชติเฉิดประกายฉัน.................แฉกรุ้ง
คราสายขาดหายหัน..................เห็นระแหก
ระเหยระเห็จไอน้ำฟุ้ง...............ฟ่องคว้างกลางลม ฯ

๏ ชนม์สมเฉกเช่นแม้น...........เสมือนชล
ชนม์ชาตชวาลผล.....................เพริศแพร้ว
ชนม์ชีระด้วยกล.......................กาลกร่อน
ชนม์ดับลับพ้นแล้ว....................ภาพรุ้งฤๅเห็น ฯ

๏ อย่าเป็นเช่นแค่น้ำ-...............ค้างนอง
ครั้งหนึ่งเคยเรืองรอง................รุ่งล้น
แล้วเลือนแปดเปื้อนหมอง........ปนหม่น
ปลงหมดชีพแล้วพ้น..................พากย์รู้ผู้ขาน ๚ะ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>