18 กุมภาพันธ์ 2549 15:08 น.

+++ ถามถึง... จริยธรรม +++

วฤก

๏ จริยธรรมระส่ำล้ม..............เสียหลัก
ความตะกละมันหัก...............หมดเหี้ยน
ศีลธรรมเสื่อมทรามหนัก.......สิ้นเหนี่ยว-
รั้งหลักเหลือหลักเพี้ยน..........เล่นพ้องพวกกัน ฯ

๏ พลิกผันพังกฎเกื้อ..............แก่ตน
ตามกอบตามโกยฉล..............ฉกฉ้อ
ประโยชน์ชาติพินาศผล........แพ้ประโยชน์.......ตนเฮย
คนคดคดในข้อ.....................นั่งค้ำงำเมือง ฯ

[u]วัวพันหลัก[/u]

๏ เสียงเคืองคนกล่าวข้อ.........คำถาม
ถามชอบธรรมทำทราม...........เสื่อมซ้ำ
ซ้ำซุกซ่อนซ้ำหยาม................ย้ำผิด
ผิดต่อชนทนค้ำ......................ถ่อยขึ้นครองไฉน ฯ

๏ ไผทเพียงท่วมพื้น...............เพลิงผลาญ
สูญสุจริตการณ์.......................กล่าวอ้าง
จริยธรรมระส่ำลาญ.................เสียหลัก
เหลี่ยมหนักนำเหลี่ยมสร้าง.....เล่ห์ซ้อนซ่อนผล ๚๛

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>