20 เมษายน 2549 20:55 น.

+++ พุดซ้อน +++

วฤก

๏ แพรไหมผืนใหม่ซ้อน..........สอดวาง
เว้นสลับสับผืนขวาง................แผ่ไขว้
พุดซ้อนแผ่แพรกาง................เผยกลีบ
พาดก่ายกลดอกไม้.................ดั่งแม้นแพรไหม ฯ

๏ โชยไกลฉมกรุ่นหั้น............หอมเย็น
นาสิกแนบสูดเป็น..................ปราศร้อน
ลืมทุกขุกลำเค็ญ....................ลาขาด
คล้ายเสพทรัพย์สรวงซ้อน.......ซ่อนร้อนรอนหาย ฯ

๏ ดังฉายพุทธิแจ้ง.................กระจ่างเจต
ทุกข์-สมุทัยสังเกต..................ก่อนแล้ว
กลซ้อนซ่อนกิเลส....................ลวงขุ่น........ไขพ่อ
โดยนิโรธแลมรรคแคล้ว..........หมดข้องทุกข์ขัง ฯ

๏ แม้ยังธรรมะย้อม.................อยู่กมล
เสมือนพุทธซ้อนเสริมผล.........แผ่ป้อง
ปัดทุกขุกเข็ญดล.....................ดาลสุข
สันติสู่ตนข้อง..........................ขุ่นร้อนรุมไฉน ๚๛

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙				
8 เมษายน 2549 17:44 น.

+++ ชมนาด +++

วฤก

๏ ชมนาดนาดกิ่งช้อย...........ช้อนงอน
นาดดั่งนางกินนร................นาฏฟ้อน
ไหวไกวกวัดไหวกร.............วาดกิ่ง
ว่ากวักเรียกรักย้อน.............อยู่ซ้อนเยียนสม ฯ

๏ อภิรมย์อกพี่เร้า................รสสวาท
หอมดอกชมนาด..................ชื่นเนื้อ
ฉมปรางหากจางคลาด..........ใจขาด
คลุ้งกลิ่นชมนาดเอื้อ..............อกร้อนฤๅหาย ฯ

๏ พระพายพัดผ่านซุ้ม..........พฤกษา
พร่ำศัพท์กระซิบภา-.............ษกพร้อง-
เพรียกนางอย่าร้างลา...........ลืมกลับ-
หลังชื่นชมนาดน้อง..............นาทซ้องน้ำเสียง ฯ

๏ ใช่เพียงชมนาดช้อย..........ช้อนกร
ใช่กลิ่นแก้มสมร....................สมัครชู้
ใช่เสียงศัพท์เว้าวอน.............วากย์สั่ง
ใช่ส่ำชำมะนาดรู้....................เรียกน้องนางไฉน ๚๛

๘ เมษายน ๒๕๔๙				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>