25 เมษายน 2552 18:00 น.

+++ ลั่นทม +++

วฤก

lantom52.jpg				
13 เมษายน 2552 06:16 น.

+++ พรสงกรานต์ +++

วฤก

songkran522.jpg				
12 เมษายน 2552 18:48 น.

+++ ๑๓๗๑ สงกรานต์เลือด +++

วฤก

๏ บรรทมบนพยัคฆ์เยื้อง.....ยาตรา
ทัดปีบสวมมุกดา...................ประดับเสื้อ
ไม้เท้าพระขรรค์อา-..............วุธอ่า-....องค์เอย
โคราคเทวีเมื้อ.....................เมื่อมื้อเถลิงสมัย๚

๏ จุลศักราชอ้าง..................เอกศก
เมืองดั่งทุรยุคยก.................อยู่ร้อน
แดงเลือดเดือดสะทก...........สะเทือนแผ่น-...ดินอา
ผลาญพร่าธานีข้อน..............เข่นค้อนเฆี่ยนคน๚

๏ เพื่อผลประโยชน์อ้าย......อัปรีย์
จึงก่อการณ์กลี.....................ลุกล้อม
อลวนป่นผงคลี....................คลุ้งอู่....นอนพ่อ
ป้ายเกรอะเปรอะเปื้อนย้อม...หยาดน้ำเลือดสยาม๚

๏ บรรทมบนพยัคฆ์เยื้อง......ยาตรา
ทัดปีบสวมมุกดา..................ประดับเสื้อ
โคราคะหรือกา-	...................ลีกัด...เมืองนอ
เถลิงศกสงกรานต์เมื้อ.........หมดสิ้นกบิลพรหม๚ะ๛

วฤก : ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒				
9 เมษายน 2552 21:24 น.

+++ สัญญาลม +++

วฤก

๏ ลมพัดผันผ่านแล้ว...........ลืมไฉน
คำเอ่ยเคยขานไข................ข่าวแจ้ง
สัญญาผ่านเลยไป................เป็นอย่าง...ลมฤๅ
เห็นปล่อยหายกลายแกล้ง....กล่าวคล้ายสายลม๚

๏ เคยชมเคยชื่นเคล้า-........คลอประคอง
เนาสู่แนบชู้สนอง.................เสน่ห์ซ้อน
อภิรมย์รื่นสมสอง.................สองสุข...เกษมนอ
ลืมหมดรสสวาทร้อน.............สว่างเร้นเลือนไฉน๚

๏ ใบพฤกษ์กระเพื่อมพลิ้ว..พลิกผัน
ใจอาจฤๅเหหัน...................ห่างแล้ว
ใบไม้ก่ายใกล้กัน...............กลก่าย..กลายแม่
ใจก่ายใจใจแก้ว................จึ่งแก้จากกัน๚

๏ ลมพัดผันผ่านแล้ว..........ลืมคำ
ทีท่าที่กระทำ........................กระท้อน
สัญญาเสร็จกลับลำ...............ลบกลบ...แล้วอา
สับปลับสัญญาย้อน..............อย่างคล้ายสายลม๚ะ๛

วฤก : ๙ เมษายน ๒๕๕๒				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>