3 เมษายน 2558 17:51 น.

ซอคราง - นางครวญ

สุริยันต์ จันทราทิตย์


     ๏ ฉันสีซอสำเนียงเสียงปนเศร้า
กล่อมทุ่งเหงาไพรป่าผืนนากว้าง
ในวันที่กลิ่นไอไฟรักจาง
เขาแรมร้างเป็นอื่นไม่คืนมา
     ๏ ลืมแล้ว"ลาวดวงเดือน"(๑)เคยเอื้อนเอ่ย
พร่ำรำเพยความนัยที่ใฝ่หา ว่ารักเจ้าชีวันขวัญชีวา จำนรรจาความรักสลักใจ      ๏ ว่าโอ่โอ้ละหนอดวงเดือนเอ๋ย
พี่นี้รักทรามเชยจะหาไหน แม้นกลิ่นมวลบุปผาผกาใด จะหอมไกลหอมเท่าหอมเจ้าเอย      ๏ ลืมแก้มสาวลืม"ลาวดอกไม้เหนือ"(๒)
เขาคงเบื่อถ้อยคำพร่ำเฉลย จึงร้างจากฝากช้ำซ้ำคนเคย ได้ชิดเชยชมชื่นแล้วคืนคำ
     ๏ ลืมแล้ว"ลาวเสี่ยงเทียน"(๓)เวียนลอยล่อง หัวอกน้องละเมอพกเพ้อพร่ำ ถวิลครวญหวนไห้คนใจดำ คราพี่ย้ำรักปองน้องบ้านนา      ๏ "สร้อยสนตัด"(๔)ขัดข้องตรมหมองไหม้ กล่อมพงไพรลำเนาเคล้าบ้านป่า ส่งสาส์นฝากจากใจคนไกลตา น้องคอยท่าอย่าร้างทิ้งนางครวญ(๕)๚๛
3 มกราคม 2556 17:38 น.

โคลง ๔ สุภาพ-ภูทอก บึงกาฬ

สุริยันต์ จันทราทิตย์


   ๏ ภูทอกแถนทอกทิ้ง...เถื่อนทาง

ยืนหยัดยิ่งยงกลาง......โลกหล้า

เทวาวิจิตรวาง............วิเศษแท้นอ

เมืองแมนแม่นแดนฟ้า....ชลอไว้เวนดิน

   ๏ เสกศิลป์ชิ้นเอกอ้าง...อวดตา

งามพระปฏิมา...........อ่อนช้อย

งามระเบียงคดผา.......รายรอบ

งามพุทธวิหารน้อย......สลักล้วนโขดเขิน

   ๏ จำเริญเพลินเถื่อนถ้ำ....ทิพย์ทอง

จำรัสล้วนเรืองรอง.....เลิศล้ำ

วนพฤกษ์เนืองนอง.....เนาแน่น

กึ่งกึ่งกลายสวรรค์ก้ำ.....กอบพื้นปฐพี

   ๏ ธรณีนี่นี้.....เป็นพยาน

อานิสงส์จาริกสถาน.....ดุ่มดั้น

โปรดรับกิจปุณยทาน.....เทอญแม่

ไกลกู่ฟากฟ้ากั้น.....กอปรแล้วการกุศล

   ๏ เรียมยลชะเวิกว้าง.....เวิ้งผา

เดินระเบียงคดพา.....คลื่นไส้

ขาแข้งขัดแข็งขา.....เขินขัดขวยอ่อน

นิ่งนึกหน้านุชให้.....สตินี้คืนคง๚๛
					

				
20 ตุลาคม 2555 14:40 น.

พระธาตุอินทร์แขวน

สุริยันต์ จันทราทิตย์


   ๏ ฦๅองค์อินทร์เทพไท้...ทวยแถน
	
ยังพระธาตุอินทร์แขวน.....คู่หล้า
	
เขินโขดตระหง่านแหงน.....โอนอ่อนเอียงเอน
	
ไป่สยบลมฟ้า.....ร่ำร้องรำเพย	

   ๏ งามเอยงามแต่งแสร้ง...เสกสรร
	
ทองทาบอาบอำพัน.....ผ่องพื้น
	
รัศมีฉาบเฉิดฉัน	.....ฉายยิ่งยามแล	

พิสุทธิ์พุทธศิลป์ชื้น.....ฉ่ำแล้วสุวรรณภูมิ

   ๏ บัวตูมโกมุทน้อม...บูชา
	
องค์พระธาตุศาสดา.....อริยเจ้า
	
ต่ออายุศาสนา.....พันหมื่นปีเฮย
	
อานิสงส์ก่อเค้า.....เกิดใต้โพธิญาณ

   ๏ กว่านิพพานจักได้...มรรคผล	

เกิดดับกัปป์เวียนวน.....ว่ายนั้น
	
เป็นพุทธศาสนิกชน.....หมายมั่น	

สาธุจิตดิ่งดั้น.....ด่าวด้นอธิษฐาน๚๛	

				
7 กันยายน 2555 17:54 น.

พระแม่ธรณี เทวีแห่งพยานบุญ

สุริยันต์ จันทราทิตย์


   ๏ กำเนิดสรรพสิ่งล้วน.....เอนกอนันต์
	
จวบอดีตลุปัจจุบัน..............ผ่านพ้น
	
เกิดดับกี่กัปป์กัลป์...............บนร่างเรือนแม่
	
เถ้ากระดูกท่วมท้น..............กล่นพื้นธรณี
	
   ๏ ราคีแต้มด่างพร้อย......ธรณินทร์
	
เปื้อนเปรอะเลอะมลทิน.........ทั่วพื้น
	
พระแม่กลับยังยิน................-ดีทุกข์ทูนเทวษ
	
พระหทัยฉ่ำชื้น..................ชุ่มล้ำมโนประจักษ์	
	
   ๏ ทักษิโณทกอ้าง.........เทวี
	
เชิญแม่เป็นสักขี.................ทุกครั้ง
	
ในกิจจปุณยมี..................นับเนื่องอนันตชาติ	

ขอพระแม่จ่งรั้ง.................รับน้ำอวยทาน
	
   ๏ โอมอ่านบทกรวดน้ำ...นำใจ
	
น้อมจิตระลึกใน.................กิจนั้น
	
สัพเพสัตตาฯไป..................แผ่ทั่วสรรพชีพ
	
สู่สุคติดั้น.........................ภพด้าวแดนสวรรค์๚๛	

				
31 กรกฎาคม 2555 19:13 น.

กาพย์ฟ้อนบูชาถวายพระธาตุพนม ๒๐

สุริยันต์ จันทราทิตย์


   ๏ ซายเอย
มาหมู่เฮามาโฮมกัน
ตั้งบายศรีพานสู่ขวัญ
อภิวันท์พระธาตุเจ้า

   ๏ ซายเอย
ประเพณีแต่ก่อนเก่า
เฮ็ดกั๋นมาแต่ดนเค้า
มาหมู่เฮามารำฟ้อน

   ๏ ซายเอย
ดวงหน้านางรำงามงอน
หอมมะลิมาลัยซ้อน
แขนโค้งอ่อนยามตั้งวง		

   (๏ โอ้ละหนอ โอ้โอ้โอโอ้ละหนอ 
โอ้ละหนอ โอ้โอ้โอโอละนอ)

   ๏ ซายเอย
อันพระธาตุพนมองค์
นี้พระอริยสงฆ์
คงสถาปนาไว้

   ๏ ซายเอย
มาหมู่เฮามาฮ่วมใจ
ดำรงพุทธศาสน์ไท้
สานสืบไป ๕,๐๐๐ ปี
		
   (๏ โอ้ละหนอ โอ้โอ้โอโอ้ละหนอ 
โอ้ละหนอ โอ้โอ้โอโอละนอ)

   ๏ ซายเอย
เฮามาร่ายระบำพลี
น้อมระลึกสดุดี
องค์พระศรีศาสดา

   ๏ ซายเอย
ขออัญเซิญปวงเทวา
ทุกสวรรค์ทุกซั้นฟ้า
เซิญลงมาเป็นพยาน

   ๏ ซายเอย
ทั้งนาคาใต้บาดาล
ผู้พิทักษ์พุทธสถาน
แต่บุราณนมนานเนาว์		

   ๏ ซายเอย
จงเอ็นดูหมู่พวกเฮา
ถึงสิเกิดจากต่างเค้า
แต่ละเผ่าละพงศ์พันธุ์

   ๏ ซายเอย
แต่เฮามีใจเดียวกัน
เพราะพระพุทธศาสน์นั้น
ฮ้อยผูกพันมั่นตรึงตรา

   (๏ โอ้ละหนอ โอ้โอ้โอโอ้ละหนอ 
โอ้ละหนอ โอ้โอ้โอโอละนอ)

   ๏ ซายเอย
มาหมู่เฮามาบูซา
องค์พระธาตุศาสดา
ณ ต่อหน้าธาตุพนม

   ๏ ซายเอย
ขอให้เฮาได้ซื่นซม
ลาภมงคลไซยอุดม
เกิดใต้ฮ่มพระศรีอาริย์๚๛	
	
   (๏ โอ้ละหนอ โอ้โอ้โอโอ้ละหนอ 
โอ้ละหนอ โอ้โอ้โอโอละนอ ซายเอย)						

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุริยันต์ จันทราทิตย์
Lovings  สุริยันต์ จันทราทิตย์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุริยันต์ จันทราทิตย์
Lovings  สุริยันต์ จันทราทิตย์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุริยันต์ จันทราทิตย์
Lovings  สุริยันต์ จันทราทิตย์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสุริยันต์ จันทราทิตย์
>