14 มีนาคม 2564 16:33 น.

มั่นคงตรงทางธรรม

อ.วรศิลป์

มั่นคงดั่งขุนเขา
จึงยืนยาวไปแสนนาน
เดือนปีที่เคลื่อนผ่าน
ยังตระหง่านทระนง
มั่นคงในความดี
บารมีหนุนนำส่ง
สุขสันต์นั้นดำรง
พาเดินตรงแดนนิพพาน
12 มีนาคม 2564 15:03 น.

แตกต่าง สร้างสรรค์

อ.วรศิลป์

อาจแตกต่างทางความคิด
อาจต่างทิศที่เดินก้าว
ต่างภาระต่างหนักเบา
ต่างเรื่องราวประสบการณ์
แต่จุดหมายไม่ต่างกัน
จึงผูกพันสมัครสมาน
จึงใกล้ชิดจิตวิญญาณ
ในสายธารกาลเวลา
3 มีนาคม 2564 14:48 น.

เพราะดีจึงมีค่า

อ.วรศิลป์

ชีวิตธรรมดา
แต่มีค่ามีความหมาย
ตราบที่มีจิตใจ
อันยิ่งใหญ่ด้วยเมตตา
ชีวิตสั้นหรือยาว
มิอาจเอามาวัดค่า
ความดีของชีวา
นั่นคุณค่า...น่าเชิดชู
3 มีนาคม 2564 14:44 น.

เป็นสุขด้วยปล่อยวาง

อ.วรศิลป์

มีคนรัก มีคนห่วง
มีคนหวง ถวิลหา
มีคนชัง มีคนว่า
มีนินทา พาช้ำใจ
อดทนไว้ ไม่โกรธเกลียด
ขืนไปเครียด จะทุกข์ใหญ่
พึงปล่อยวาง อย่างเข้าใจ
ชนะได้ ใจตนเอง
2 มีนาคม 2564 13:21 น.

ชีวิตเวียนว่าย

อ.วรศิลป์

เริ่มต้นใหม่ในทุกวัน
พร้อมตะวันเพลาเช้า
ต่างเวียนว่ายในสุขเศร้า
กว่าชีพเราดับสลาย
ผ่านค่ำคืนอันมืดมิด
เหมือนชีวิตผ่านความตาย
ครั้นรุ่งเช้าคราวเริ่มใหม่
ชีพเวียนว่าย...ฉะนี้แล
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์