25 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.

ความงามที่แท้

อ.วรศิลป์

การก้มศีรษะอย่างสุภาพ
สะท้อนภาพจิตใจอันสูงส่ง
สะท้อนความอ่อนโยนอันมั่นคง
ที่ดำรงคงอยู่ในจิตใจ
การก้มศีรษะอย่างสุภาพ
สื่อให้ทราบถึงความดีที่ซ่อนไว้
ใครพบเห็นเป็นนิยมชมชอบใจ
เกิดรักใคร่เอ็นดูและเมตตา
กิริยามารยาทอันงดงาม
นั่นคือความงามแท้และสูงค่า
เป็นความงามจากภายในฉายออกมา
ประเสริฐกว่าเสื้อผ้าอาภรณฺ์ใด
ป.ล. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะกิริยา
(facebook & youtube : attaporn worasilp)
(25.2.62)
24 กุมภาพันธ์ 2562 13:02 น.

รากไม้

อ.วรศิลป์

รากไม้ชอนไชใต้ดิน
ยึดดินหากินอาหาร
เลี้ยงดูดอกใบเบ่งบาน
เลี้ยงดูกิ่งก้านแผ่ขยาย
รากไม้สงบเสงี่ยมเจียมตัว
ก้มหน้าก้มหัวชอนไช
เพื่อคงลำต้นเอาไว้
แม้ใครไม่เห็นสำคัญ
คนใช้ประโยชน์ต้นไม้
ดอกใบกินเป็นอาหาร
ชีวิตอิ่มหนำสำราญ
ดอกบานเด็ดดมชื่นใจ
รากไม้ชอนไชใต้ดิน
ตราบชีพชีวินหาไม่
รากไม้ไม่นึกน้อยใจ
ไม่นึกเสียใจชะตาตน
รากไม้ชอนไชใต้ดิน
หากินสร้างดอกออกผล
เท่านี้ดีใจมากล้น
รากไม้ไม่บ่นจนตาย
ป.ล. การไม่ลืมผู้มีคุณและรากเหง้าตนเอง นับว่าประเสริฐยิ่งนัก
(facebook & youtube : attaporn worasilp)
(24.2.62)
23 กุมภาพันธ์ 2562 12:05 น.

ดับร้อนด้วยอภัย

อ.วรศิลป์

ร้อนกายใจอย่าร้อน
รู้คลายผ่อนให้ร้อนหาย
ปล่อยวางว่างสบาย
ทุรนทุรายไปป่วยการ
โทสะคือไฟร้าย
ก่อเสียหายหลายขนาน
ชนะได้อภัยทาน
จิตเบิกบานผ่านทุกข์ตรม
โทสะคือไฟร้่าย
เผาผลาญใจให้ขื่นขม
หลีกไกลไม่ระทม
ข่มอารมณ์ด้วยอภัย
ป.ล. กายร้อนลำบากที่กาย ใจร้อนลำบากทั้งชีวิต
facebook & youtube : attaporn worasilp
(23.2.62)
22 กุมภาพันธ์ 2562 13:07 น.

ความหวังครั้งใหม่

อ.วรศิลป์

ช่วงนี้คนขายฝัน
เดินสวนกันเต็มตลาด
อาสารับใช้ชาติ
ป่าวกระกาศเจตนารมณ์
เหตุผลอันมากมาย
หยิบยกใช้ได้เหมาะสม
ผนวกกับคารม
อันแสนคมลึกบาดใจ
ได้ฟังช่างน่าสน
อีกหนึ่งหนหวังครั้งใหม่
อนาคตประเทศไทย
คงสดใสได้ครานี้
ข้อเสียเพียงข้อเดียว
คือการเที่ยวติโน่นนี่
ติคนนั้นติคนนี้
ตัวข้าดีอยู่คนเดียว  (เฮ้อ !!)
ป.ล. อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะครับ
facebook & youtube : attaporn worasilp
(22.2.62)
21 กุมภาพันธ์ 2562 13:29 น.

ชีวิตฉลาดใช้

อ.วรศิลป์

ยามเกิดลมพายุ
อย่ามุทะลุอย่าดื้อแพ่ง
คลื่นลมโหมรุนแรง
อย่าอวดแข่งว่าแกร่งกาจ
แต่ละวันนั้นพึงคิด
ใช้ชีวิตมีศิลป์ศาสตร์
เรียนรู้อยู่ฉลาด
ไม่เขลาขลาดประมาทเกิน
ป.ล. สอนให้รู้กับสอนให้ฉลาด อย่างหลังน่าจะยากกว่า
facebook & youtube : attaporn worasilp
(21.2.62)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์