25 มกราคม 2562 11:37 น.

ขอบคุณสวรรค์

อ.วรศิลป์

สวัสดีเช้าวันใหม่
บอกกับใจให้เบิกบาน
และขอบคุณสวรรค์
ที่ประทานวันใหม่ให้มา
มีเวลาสร้างกรรมดี
วันวันนี้แสนมีค่า
ก้าวไปไม่รอช้า
ก่อนเวลาจะหมดลง
(25.1.62)
24 มกราคม 2562 14:03 น.

แสงธรรม

อ.วรศิลป์

มีธรรมนำทาง
ทางสว่างไม่หลง
ก้าวย่างมั่นคง
มุ่งตรงเป้าหมาย
วางใจในธรรม
เช้าค่ำมิวาย
ย่างก้าวสุดท้าย
ที่หมายไปถึง
(24.1.62)
23 มกราคม 2562 11:39 น.

ชื่อสำคัญไฉน

อ.วรศิลป์

ตั้งชื่อหมาว่า " เจ้าหมี "
แต่เจ้าหมีก็คือหมา
หรือปีศาจชื่อเทวดา
ตัวตนหนาคือปีศาจ
สีสันเครื่องสำอาง
สารพัดอย่างแต้มแต่งวาด
ไหนเลยจะสามารถ
เปลี่ยนธรรมชาติสันดานคน
ตั้งชื่อลูกจากตำรา
สรรหามาประเสริฐล้น
ไร้สำนึกในกมล
ชื่อดีล้นก็ป่วยการ
เพราะชื่อคือสื่อเรียก
ให้สำเหนียกยามเรียกขาน
สำคัญคือสันดาน
ควรปลูกปั้นเท่านั้นเอง
(23.1.62)
21 มกราคม 2562 11:39 น.

ใจกว้างสร้างสุข

อ.วรศิลป์

ยามใดที่ใจแคบ
โลกพลันแฟบไม่น่าอยู่
ชวนมองไตร่ตรองดู
ตรองให้รู้และเข้าใจ
ยามใดที่ใจกว้าง
โลกพลันกว้างว่างขึ้นได้
สิ่งดีเกิดที่ใจ
การอภัยและเมตตา
ยามใดเลิกใจแคบ
โลกเคยแฟบกลับหรรษา
ชีวิตที่ชืดชา
กลับโสภาน่าภิรมย์
เปิดใจให้กว้างกว้าง
มองรอบข้างอย่างเหมาะสม
ใจกว้างช่างน่าชม
สร้างสังคมสุขร่มเย็น
(21.1.62)
15 มกราคม 2562 13:52 น.

16 มกราคม วันครู

อ.วรศิลป์

วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้คุณค่าและความหมาย
เกียรติภูมิอาชีพหาเลี้ยงกาย
งานแจกจ่่ายงานสร้างทางปัญญา
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้วางตัวดีมีคุณค่า
เป็นแม่พิมพ์มีธรรมล้ำปัญญา
รู้ไขว่คว้าความรู้อยู่ประจำ
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้หลีกชั่วร้ายไม่ถลำ
เป็นแบบอย่างที่ดีมีศีลธรรม
เป็นผู้นำชีวิตจิตวิญญาณ
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้ครองตนข้ามพ้นผ่าน
ทั้งพิเลสทั้งตัณหาอันสามานย์
รักษาไว้อุดมการณ์งานสร้างคน
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้ภูมิใจบั้นปลายผล
ครูพึงรู้ภูมิใจในกิจตน
แม้งานล้นหนักหนาอย่าท้อใจ
วันครูสำหรับครู
เตือนให้รู้ว่าครูนั้นยิ่งใหญ่
งานอาชีพโลกนี้มีมากมาย
แต่หนึ่งเดียวเชิดชูไว้ใช่แล้ว " ครู "
ป.ล. ขอเบื้องบนประทานพรและตอบแทนน้ำใจดี
        แก่ครูผู้อุทิศตนทุกท่านตราบนิรันดร์เทอญ
(15.1.62)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>