26 ธันวาคม 2565 09:39 น.

เพลงชีวิต

อ.วรศิลป์

เปรียบชีวิต..คือบทเพลง
ผู้บรรเลง..คือตัวฉัน
เพลงของใคร..เพลงของมัน
ผู้สร้างสรรค์..คือตัวเรา
จังหวะเร็ว..จังหวะช้า
ทั้งเริงร่า..ทั้งหม่นเศร้า
หนึ่งบทเพลง..ของตัวเรา
ล้วนคลุกเคล้า..ท่วงทำนอง
23 มีนาคม 2564 13:34 น.

มากน้อยไม่สำคัญ

อ.วรศิลป์

ถึงแม้มีไม่มาก
แต่ถ้าหากรู้จักใช้
แม้มีไม่มากมาย
ก็อยู่ได้ไม่ยากเย็น
บางครั้งมีมากมาย
กลับกลายเป็นทุกข์เข็ญ
มากมายเกินจำเป็น
คือประเด็นเป็นทุกข์ใจ
18 มีนาคม 2564 15:08 น.

จริงใจและจริงจัง

อ.วรศิลป์

จริงใจอย่างเดียวอาจไม่พอ
อีกอย่างหนอต้องมีความจริงจัง
เพื่อสัมฤทธิ์ดั่งจิตคิดวาดหวัง
ต้องมีทั้งจริงจังและจริงใจ
เพื่อจะให้ได้สมปมที่คิด
เพื่อจะได้ดั่งจิตที่คิดไว้
เริ่มต้นด้วยการมีความจริงใจ
และสุดท้ายสำเร็จได้ด้วยจริงจัง
18 มีนาคม 2564 15:03 น.

ให้กำลังใจตนเอง

อ.วรศิลป์

กำลังใจจากคนอื่น
ที่หยิบยื่นให้มานั้น
มีคุณค่านับอนันต์
ช่วยผลักดันเราก้าวไป
แต่อีกหนึ่งที่สำคัญ
แรงใจอันแสนยิ่งใหญ่
นั่นคือกำลังใจ
หยิบยื่นให้กับตนเอง
14 มีนาคม 2564 16:33 น.

มั่นคงตรงทางธรรม

อ.วรศิลป์

มั่นคงดั่งขุนเขา
จึงยืนยาวไปแสนนาน
เดือนปีที่เคลื่อนผ่าน
ยังตระหง่านทระนง
มั่นคงในความดี
บารมีหนุนนำส่ง
สุขสันต์นั้นดำรง
พาเดินตรงแดนนิพพาน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>