ที่มั่นสุดท้าย...อุดรธานี

nidhi

ที่มั่นสุดท้าย: อุดรธานี
อุดรธานี เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยว
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 เป็นถิ่นกำเนิดกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ ที่ลือเลื่องไปทั่วโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นดินแดนแห่งวัดป่า และเป็นประตูสู่ประเทศลาว 
กับทั้งยังเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร 
แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๘ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง หนองวัวซอ
หนองหาน บ้านผือ บ้านดุง กุมภวาปี โนนสะอาด เพ็ญ น้ำโสม กุดจับ ศรีธาตุ
วังสามหมอ ทุ่งฝน สร้างคอม ไชยวาน หนองแสง นายูง พิบูลย์รักษ์ กิ่งอำเภอกู่แก้ว
และกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี มีว่า
“น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิต แดนเนรมิตร
หนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์”
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย
ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
การเดินทาง
มีทั้งรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน
ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๕๖๔ กิโลเมตร
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นพระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) และเจ้าจอมมารดา
สังวาลย์ ประสูติเมื่อพ.ศ.๒๓๙๙ ทรงดำรงตำแหน่ง
ข้าหลวงต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕) และทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น
เมื่อ ร.ศ.๑๑๒(พ.ศ.๒๔๓๖) 
อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 
ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรโดยจะมีพิธีบวงสรวงในวันที่ ๑๘ มกราคม	
 ของทุกปี
สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เป็นสวนกล้วยไม้ที่เพาะพันธุ์กล้วยไม้
กลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ของไทยระหว่างแวนด้าและโจเซฟฟินแวนเบอร์โร
 ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่สมาคมกล้วยไม้โลก ประเทศสหราชอาณาจักร
(อังกฤษ) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
ชื่อพันธุ์ Udon Sunshine Orchid หรือพันธุ์นางสาวอุดรซันไฌน์ 
และมีการนำกลิ่นกล้วยไม้ดังกล่าวมาสกัดทำน้ำหอมในชื่อเดียวกันวางจำหน่าย
ไปทั่วโลก
สำหรับวัดป่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีก็คือ วัดป่าบ้านตาด ซึ่งเป็นที่พำนักของ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งเรารู้จักจากยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดที่ผ่านมา
ในนามผู้ก่อตั้ง ผ้าป่าช่วยชาติ รณรงค์หาเงินบริจาคช่วยประเทศไทยให้ฟื้นฟู
จากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
จากการกำหนดเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑
ที่จังหวัดอุดรธานี 
ก็เป็นที่คาดเดาและวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
แต่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่
ความสุ่มเสี่ยงในการที่จะเกิดความวุ่นวายระหว่างกลุ่มคนรักอุดร และกลุ่มพันธมิตรฯ
ก็มีมากมายยิ่ง
ทั้งนี้ ด้วยสาเหตุที่เคยเกิดเรื่องปะทะกันในครั้งก่อนหน้านี้มาแล้ว 
และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องร้องลงโทษ 
เลือดยังไม่สิ้นกลิ่นคาว ก็มีการหาเหตุที่จะให้เกิดความวุ่นวายอีก
ด้วยการกำหนดประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี
ทำเสมือนคุณสมัคร กำลังจะยึดอุดรธานีเป็นที่มั่นสุดท้าย
ก่อนที่จะกล้วยไม้(คำผวน ของคำว่า ใกล้ม้วย)
อย่างนั้นหรือ.				
comments powered by Disqus
  nidhi

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>